ČSN 33 3040 (333040) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Výpočet účinku zkratových proudů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento návrh se předkládá k praktickému ověření. V normě je obsažen pokyn, aby případné připomínky a zkušenosti byly zasílány Energoprojektu Praha nejpozději do 30.6.1993. V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 865 Výpočet účinku zkratových proudů, první vydání z roku 1986 a z Dokumentu IEC TC 73 (Sekretariát) 30, únor 1989. Údaje souhlasné s IEC 865 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma platí pro dimenzování elektrických zařízení a jejich částí podle účinku zkratových proudů ve střídavých soustavách o kmitočtu do 60 Hz a jmenovitém napětí do 420 kV. Obsahuje postupy pro výpočet elektromagnetických účinků na tuhé a ohebné vodiče a tepelných účinků na vodiče a elektrické zařízení. Rozsáhlá, ryze technická norma s řadou tabulek, grafů a výpočtů. Zveřejnění ČSN 33 3040 byla schváleno 16.11.1990.

Označení ČSN 33 3040 (333040)
Katalogové číslo 23372
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran
EAN kód 8590963233727
Norma byla zrušena k 1. 9. 1997
a nahrazena ČSN EN 60865-1 (333040)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 30 40
  • ČSN 333040
  • ČSN 33 30 40 : 1990
  • ČSN 333040:1990
  • ČSN 33 3040:1990