ČSN (normy i změny) ze srpna 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3801 (013801) - srpen 1990

Reprografie. Názvosloví v reprografii

945 Kč

ČSN 01 3876 (013876) - srpen 1990

Reprografie. Mikrofiše periodik

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8171 (038171) - srpen 1990

Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi

230 Kč

ČSN 03 8361 (038361) - srpen 1990

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0072 (130072) - srpen 1990

Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

190 Kč

ČSN 13 8768/změna Zb (138768) - srpen 1990

Přechodový spoj IPE - ocel typ PNP II

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0325 (210325) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Geometrická přesnost

65 Kč

ČSN 21 0390 (210390) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Metody zkoušek

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2133 (222133) - srpen 1990

Frézy. Válcové čelní frézy levořezné polohrubozubé s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2135 (222135) - srpen 1990

Frézy. Válcové čelní frézy levořezné jemnozubé s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2901 (222901) - srpen 1990

Celistvé pílové kotúče na kovy. Spoločné ustanovenie

190 Kč

ČSN 22 4605 (224605) - srpen 1990

Brousicí nástroje. Kotouče a brousicí tělíska z diamantu a z nitridu boru. Označování tvarů a rozměrů

340 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 7204 (247204) - srpen 1990

Tŕne na vŕtačkové skľučovadlá s nastaviteľnou valcovou stopkou a vonkajším kužeľom Morse. Základné rozmery

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0724 (300724) - srpen 1990

Silniční motorová vozidla. Poloha sedících osob v osobním automobilu

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3220/změna Za (333220) - srpen 1990

Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7246 (417246) - srpen 1990

Ocel 17 246 Cr-Ni-Ti

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1331 (421331) - srpen 1990

Odpady neželezných kovů a jejich slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 12.03t

437 Kč

ČSN 42 4201/změna Za (424201) - srpen 1990

Slitina hliníku tvářená 42 4201 AlCu4Mg

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 4254/změna Za (424254) - srpen 1990

Slitina hliníku tvářená 42 4254 AlCu4BiPb - automatová

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1827 (441827) - srpen 1990

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metody stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 6106 (726106) - srpen 1990

Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0418 (830418) - srpen 1990

Kouřové trubice KT-1

65 Kč