ČSN 65 8011 (658011) Zrušená norma

Černouhelné dehty. Silniční dehty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání silničních dehtů. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 65 8005. Silniční dehty jsou směsí černouhelné smoly s vysokovroucími nebo nízkovroucími dehtovými oleji a oleji pyrolyzními. Při teplotě 20°C jsou to viskozní kapaliny barvy tmavohnědé až černé. Dehty silniční jsou vzhledem ke svému bodu vzplanutí hořlavými kapalinami IV. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 3) je pouze odkaz na údaje o ochraně zdraví v příloze a také odkaz na ČSN 01 8003. V příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní i chronický účinek dehtů, uvádějící technická a zejména organizační preventivní opatření při práci.Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání, při náhodném požití a konečně při vzniku popálenin. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 65 8011 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 65 8011 ze 16.2.1972.

Označení ČSN 65 8011 (658011)
Katalogové číslo 30186
Cena 125 Kč125
Datum schválení 31. 8. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301860
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 80 11
  • ČSN 658011
  • ČSN 65 80 11 : 1990
  • ČSN 658011:1990
  • ČSN 65 8011:1990