ČSN 47 0186 (470186) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje. Žací mačkače. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6944-89. Do normy jsou doplněna v čl.1.2, 3.1, 3.4, 4.1.1, 4.3.3, 4.3.6.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, příloze 3 a v informační příloze 1 doplňující ustanovení označená "čs.doplněk". Platí pro žací mačkače určené k sečení a současnému mačkání pícnin. Vedle všeobecných ustanovení je pro zkoušky normalizována aparatura, příprava a vlastní provedení zkoušek, zpracování výsledků a protokol o zkouškách. V čl.4.6 jsou odkazy na jiné technické normy, jimiž se prověřují parametry bezpečnostní, ergonomické, hygienické a další. Odkazuje se zejména na ČSN 47 0050, ČSN 47 0061 a ČSN 47 0179, pokud jde o bezpečnost konstrukce. Dále pak na ČSN 47 0172 až ČSN 47 0178, pokud jde o ergonomické ukazatele a požadavky na bezpečnost práce. Konečně odkazuje na směrnice č. 65/1985 sb. Hygienické předpisy, resp. na úpravu č. 2/1987 Vest MZ SSR, které se týkají mobilních strojů. ČSN 47 0186 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila v ČSN 47 0152 z 28.2.1973 ustanovení, která se týkají mačkacích strojů.

Označení ČSN 47 0186 (470186)
Katalogové číslo 29158
Cena 230 Kč230
Datum schválení 24. 8. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963291581
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 86
  • ČSN 470186
  • ČSN 47 01 86 : 1990
  • ČSN 470186:1990
  • ČSN 47 0186:1990