ČSN 01 0195 (010195) Zrušená norma

Bibliografický záznam

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci. Tato norma unifikuje strukturu a schéma bibliografického záznamu a zásady vytváření popisných údajů bibliografického záznamu. Ustanovení normy se týkají záznamů určených pro sekundární dokumenty všech typů a forem, bez ohledu na účel a techniku jejich přípravy. Pro bibliografické citace uveřejněné jako součást textu primárních dokumentů platí ČSN 01 0197. Norma je určená pro všechna pracoviště, která vyhotovují záznamy dokumentů, osobní pro knihovny, bibliografická pracoviště a informační střediska. Bibliografický záznam (dále jen záznam) je z hlediska této normy metodicky jednotně vyhotovený záznam dokumentu, funkčně určený pro bibliografické systémy, soupisy a kartotéky, knihovnické katalogy, rešerše a další sekundární dokumenty. Z hlediska rozsahu popisných údajů se rozlišuje základní záznam, záznam pro registrační národní bibliografii a záznam pro speciální účely. Velmi podrobná norma obsahuje ve všeobecných ustanoveních schéma záznamu, jejich dělení podle určení, používání interpunkcí, jazyka a druhů písma apod. Dále jsou normalizovány požadavky na tvorbu základního záznamu, na základní záznamy pro jednotlivé druhy dokumentů, a záznamy pro registrující národní bibliografie. V příloze jsou přehledy popisných údajů bibliografického záznamu. ČSN 01 0195 byla schválena 23.8.1990 a nabyla účinnosti 1.10.1992. Nahradila ČSN 01 0195 z 6.10.1964.

Označení ČSN 01 0195 (010195)
Katalogové číslo 24017
Cena 550 Kč550
Datum schválení 23. 8. 1990
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963240176
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 01 95
  • ČSN 010195
  • ČSN 01 01 95 : 1990
  • ČSN 010195:1990
  • ČSN 01 0195:1990