1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 47 0185 (470185) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje. Bubnové sušárny. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem ST SEV 6943-89. Do normy jsou doplněna v čl.1.1, 2, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.6.4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.2.1, 4.3.3.4, 4.4.2, příloze 2 a příloze 3 doplňující ustanovení označená "čs.doplněk". Platí pro bubnové sušárny určené k sušení zelené píce a okopanin a stanoví metody jejich zkoušení při určování konstrukčních, funkčních a provozních parametrů, ukazatelů spolehlivosti, bezpečnosti konstrukce a pracovních podmínek. V čl.4.6 jsou odkazy na jiné technické normy, jimiž se prověřují parametry bezpečnostní, ergonomické, hygienické a další. Odkazuje se zejména na ČSN 47 0061 a ČSN 47 0179, a dále na ČSN 83 2002 a ČSN 83 2045, pokud jde o bezpečnost konstrukce. Kromě toho na ČSN 47 0173 a ČSN 47 0176 až ČSN 47 0178, pokud jde o ergonomické ukazatele a požadavky na bezpečnost práce. Konečně odkazuje na směrnice č. 65/1985 sb. Hygienické předpisy, resp. na úpravu č. 2/1987 Vest MZ SSR, které se týkají mobilních strojů a na směrnice č. 40/1976 sb. Hygienické předpisy a smernice č. 17/1976 Vest. MZ SSR, pokud jde o stacionární stroje. ČSN 47 0185 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 47 0185 (470185)
Katalogové číslo 29157
Cena 350 Kč350
Datum schválení 24. 8. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963291574
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 85
  • ČSN 470185
  • ČSN 47 01 85 : 1990
  • ČSN 470185:1990
  • ČSN 47 0185:1990