ČSN (normy i změny) z prosince 1982

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1685 (031685) - prosinec 1982

Prevodovky s radením pod zaťažením pre stavebné a cestné stroje. Základné parametre

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 5100 (305100) - prosinec 1982

Kontrolní a měřicí přístroje automobilů. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 9002/změna Za (429002) - prosinec 1982

Rozdělení zápustkových výkovků podle složitosti tvaru

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 4750 (464750) - prosinec 1982

Trvalky a skalničky

340 Kč

ČSN 46 4902 (464902) - prosinec 1982

Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0240-8 (560240) - prosinec 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení cukrů

190 Kč

ČSN 56 0246-11 (560246) - prosinec 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti

125 Kč

ČSN 56 0246-12 (560246) - prosinec 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení minerálních příměsí (písku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

222 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1133 (621133) - prosinec 1982

Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1127 (721127) - prosinec 1982

Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

405 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2212 (792212) - prosinec 1982

Obuvnické vrchové usně. Ševro a podobné vrchové chromité usně z kozin a kozlečin

125 Kč