Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 83 2042 (832042) Zrušená norma

Pracovní ochrana. Ovládače výrobního zařízení. Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8320 Pracovní a osobní ochrana

ICS: 13.110 Bezpečnost strojních zařízení

Označení ČSN 83 2042 (832042)
Katalogové číslo 31763
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1982
Datum účinnosti 1. 1. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963317632
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 2694-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. (Viz dále "změna a/".) Norma RVHP platí pro ruční a nožní ovládače výrobního zařízení ve všech odvětvích národního hospodářství a stanoví základní bezpečnostní požadavky na jejich konstrukci. Tato norma RVHP se nevztahuje na ovládače v železniční, letecké a lodní dopravě ani na tlačítkové a klávesnicové ovládače pracích strojů, daktylotypografických strojů a tiskáren pro počítače a telegrafní přístroje. Jsou normalizována 1. obecná ustanovení (celkem 13 článků). Dále 2. ustanovení pro ruční ovládače (celkem 17 článků). V této části je odchylně stanoven požadavek pro ČSFR podle čl.2.1.2: Podle "změny a/" se v ČSFR rozměry (podle čl.2.1.2) nevztahují na tlačítkové a klávesnicové ovládače v elektrotechnických obvodech řídicích systémů. Konečně jsou normalizovány 3. požadavky na nožní ovládače (celkem 8 článků). Přestože úvodní část normy uvádí, že se týká b e z p e č t n o s t n í c h požadavků, obsahuje i ergonomické (fyziologické) a další. Požadavky jsou normalizovány v podstatě jen v obecné poloze (např: ovládače musí být dobře viditelné a musí se odlišovat tvarem a polohou, nebo jinde "síla vynakládaná na ovládače nesmí překročit povolenou....") - konkrétní hodnoty však nejsou uvedeny. Výjimku tvoří hodnoty teplot povrchů ovládačů. Na několika místech se odkazuje na normy, které mají být stanoveny konkrétními předmětovými normami pro určité druhy výrobků. ČSN 83 2042 byla schválena 11.11.1982 a nabyla účinnosti od 1.1.1983.
"Změnou a)-1/19789" se s účinností od 1.3.1989 doplňuje čl. 01, platný pouze v ČSFR, který stanoví: "Rozměry podle čl.2.1.2 nevztahují na tlačítkové a klávesnicové ovládače v elektrotechnických obvodech řídicích systémů"

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 83 20 42
  • ČSN 832042
  • ČSN 83 20 42 : 1982
  • ČSN 832042:1982
  • ČSN 83 2042:1982