ČSN (normy i změny) ze září 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3817 (013817) - září 1978

Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn

65 Kč

ČSN 01 3821 (013821) - září 1978

Reprografie. Etalony šedi

65 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8122/změna Za (078122) - září 1978

Tlakové nádoby ručních postřikovačů

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0382 (420382) - září 1978

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

125 Kč

ČSN 42 0469 (420469) - září 1978

Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 2.88t

415 Kč

ČSN 42 0491 (420491) - září 1978

Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury

230 Kč

ČSN 42 0512 (420512) - září 1978

Chemický rozbor technického železa. Stanovení křemíku

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 3450 (733450) - září 1978

Obklady keramické a skleněné

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.05t

262 Kč