ICS 97.040.99 - Ostatní kuchyňská zařízení

ČSN EN 16282-2 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16282-3 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16282-4 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16282-5 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-6 (127134) - srpen 2020

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-7 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-8 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 631-2 (511020) - březen 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

190 Kč

ČSN EN 695 (914107) - březen 2006 aktuální vydání

Kuchyňské dřezy - Připojovací rozměry

230 Kč

ČSN EN 17093 (944307) - březen 2019

Zařízení k úpravě pitné vody v domácnosti, která nejsou připojena na vodovod - Konvice se systémem pro filtraci vody - Požadavky na bezpečnost a výkonnost, označování a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč