ICS 83.160.01 - Pneumatiky obecně

ČSN 63 1001 (631001) - červen 2005

Pneumatiky - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN 14243-1 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14243-2 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14243-3 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - leden 2017

Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - listopad 2017

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17307 (631017) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč