ICS 83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů

ČSN ISO 22762-1 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 22762-3 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 120 (640235) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 172 (640236) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 119 (640336) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13245-2 (643212) - květen 2009

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

370 Kč

ČSN EN 13245-3 (643212) - listopad 2010

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - leden 2010 aktuální vydání

Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

230 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování

125 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

370 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky

125 Kč

ČSN EN 15534-1 +A1 (649330) - červen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15534-4 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-5 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-6 +A1 (649330) - květen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17158 (649331) - listopad 2018

Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13986 +A1 (732871) - prosinec 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

570 Kč

ČSN 73 3713 (733713) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

230 Kč

ČSN EN 17271 (746701) - leden 2020

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 477 (746702) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 478 (746703) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 479 (746704) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 513 (746705) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 514 (746706) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12608-1 (746707) - únor 2017 aktuální vydání

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

340 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - září 2006

Polyolefinové motouzy pro zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč