ICS 47.020.99 - Ostatní normy týkající se stavby lodí a námořní techniky

ČSN ISO 28000 (010381) - červen 2010

Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

350 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21593 (386655) - březen 2020

Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč