Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 45.060.20 - Železniční vozy

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
95840

ČSN EN 14841 (078474) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG

190 Kč vč. DPH
95370

ČSN EN 15877-2 (280083) - červen 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t


570 Kč vč. DPH
507202

ČSN EN 16989 (280161) - duben 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru

550 Kč vč. DPH
97533

ČSN EN 12663-1 +A1 (280320) - červen 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

350 Kč vč. DPH
86893

ČSN EN 12663-2 (280320) - říjen 2010

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy

440 Kč vč. DPH
99243

ČSN EN 14752 (280326) - únor 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

590 Kč vč. DPH
95138

ČSN EN 16116-1 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t


360 Kč vč. DPH
95137

ČSN EN 16116-2 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy

340 Kč vč. DPH
96358

ČSN EN 16235 (280350) - prosinec 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

570 Kč vč. DPH
89601

ČSN EN 12561-1 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

230 Kč vč. DPH
89602

ČSN EN 12561-2 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

230 Kč vč. DPH
89603

ČSN EN 12561-3 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t


250 Kč vč. DPH
89604

ČSN EN 12561-4 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek

190 Kč vč. DPH
89605

ČSN EN 12561-5 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek

190 Kč vč. DPH
89606

ČSN EN 12561-6 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy

230 Kč vč. DPH
89607

ČSN EN 12561-7 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky

190 Kč vč. DPH
89599

ČSN EN 12561-8 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení

190 Kč vč. DPH
68323

ČSN EN 13775-1 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 1: Principy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
68324

ČSN EN 13775-2 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 2: Podvozkové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
68325

ČSN EN 13775-3 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 3: Dvounápravové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
71410

ČSN EN 13775-4 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 4: Dvounápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
71409

ČSN EN 13775-5 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 5: Třínápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
71408

ČSN EN 13775-6 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 6: Vícedílné a článkové vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
99646

ČSN EN 15839 +A1 (280912) - duben 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil

340 Kč vč. DPH
86336

ČSN EN 15723 (280920) - srpen 2010

Železniční aplikace - Uzavírací a zajišťovací prostředky zařízení pro ochranu nákladu před vlivy okolního prostředí - Požadavky na odolnost, obsluhu, označení, údržbu a likvidaci

340 Kč vč. DPH
507564

ČSN EN 16860 (280921) - září 2019

Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
94523

ČSN EN 15954-1 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč vč. DPH
94522

ČSN EN 15954-2 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč vč. DPH
94614

ČSN EN 15955-1 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč vč. DPH
94615

ČSN EN 15955-2 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč vč. DPH
94025

ČSN EN 16286-1 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

350 Kč vč. DPH
94026

ČSN EN 16286-2 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření

340 Kč vč. DPH
95549

ČSN EN 16362 (281513) - červenec 2014

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody

230 Kč vč. DPH
504901

ČSN EN 16922 (281515) - květen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

340 Kč vč. DPH
505497

ČSN EN 13129 (281521) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky

590 Kč vč. DPH
84757

ČSN EN 12299 (281541) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení

550 Kč vč. DPH
80903

ČSN EN 15179 (284041) - duben 2008

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů

440 Kč vč. DPH
96610

ČSN EN 16334 (284045) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky

350 Kč vč. DPH
502877

ČSN EN 16586-1 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502874

ČSN EN 16586-2 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504212

ČSN EN 16585-1 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety

440 Kč vč. DPH
504213

ČSN EN 16585-2 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

440 Kč vč. DPH
504214

ČSN EN 16585-3 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

340 Kč vč. DPH
500695

ČSN EN 15528 (736330) - říjen 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

770 Kč vč. DPH