Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 29.160.01 - Elektrické stroje točivé obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
95649

ČSN EN ISO 1680 (011656) - červenec 2014 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

340 Kč vč. DPH
81279

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč vč. DPH
73606

ČSN EN 60034-11 (350000) - červenec 2005

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

230 Kč vč. DPH
71037

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000) - srpen 2004

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Z1 4.19t


Norma bude zrušena k 21. září 2021 (zobrazit náhrady).

327 Kč vč. DPH
89855

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

190 Kč vč. DPH
93203

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000) - srpen 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

440 Kč vč. DPH
62325

ČSN EN 60034-18-22 (350000) - srpen 2001

Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

230 Kč vč. DPH
92068

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000) - leden 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

340 Kč vč. DPH
88805

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - srpen 2011

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

230 Kč vč. DPH
92116

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

230 Kč vč. DPH
503469

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

440 Kč vč. DPH
97657

ČSN EN 60034-19 (350000) - červenec 2015

Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

230 Kč vč. DPH
97023

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000) - duben 2015 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t


610 Kč vč. DPH
87490

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - leden 2011

Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

340 Kč vč. DPH
501150

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - listopad 2016

Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

340 Kč vč. DPH
82952

ČSN EN 60034-29 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

340 Kč vč. DPH
83119

ČSN EN 60034-4 ed. 2 (350000) - duben 2009

Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t


Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
63621

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000) - leden 2002

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.07t


405 Kč vč. DPH
62798

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000) - listopad 2001

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t


360 Kč vč. DPH
80824

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000) - duben 2008 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t


415 Kč vč. DPH
74608

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


355 Kč vč. DPH
507103

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

230 Kč vč. DPH
506190

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

570 Kč vč. DPH
506189

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů

350 Kč vč. DPH
94487

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - březen 2014

Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

550 Kč vč. DPH
88630

ČSN EN 60349-1 ed. 2 (362205) - červenec 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

550 Kč vč. DPH