Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.080.20 - Fyzikální vlastnosti půd

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
97097

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

230 Kč vč. DPH
506897

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - květen 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507302

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - červenec 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505545

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - listopad 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97096

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

230 Kč vč. DPH
99616

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - květen 2016

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503457

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

350 Kč vč. DPH
502395

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502394

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504774

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505068

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505129

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97875

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501152

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504245

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87456

ČSN 73 6186 (736186) - leden 2011

Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ

190 Kč vč. DPH
78812

ČSN EN ISO 16720 (836159) - říjen 2007

Kvalita půdy - Předúprava vzorků lyofylizací pro následnou analýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506682

ČSN EN ISO 23470 (836226) - duben 2019 nové vydání

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504555

ČSN EN ISO 11508 (836610) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502940

ČSN EN ISO 11272 (836611) - říjen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97241

ČSN EN ISO 11276 (836631) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda

340 Kč vč. DPH