ICS 11.060.01 - Stomatologie obecně

ČSN EN ISO 21531 (856007) - červenec 2009

Stomatologie - Značky pro stomatologické nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - únor 2017

Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - leden 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - leden 2019

Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20896-1 (856054) - duben 2020

Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - září 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16443 (856304) - leden 2015

Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - září 2011 aktuální vydání

Stomatologie - Slovník

770 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - září 2016

Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29022 (856308) - prosinec 2013

Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - leden 2014

Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč