ICS 03.080.99 - Ostatní služby

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - říjen 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535) - červenec 2007

Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - říjen 2017

Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 20228 (761504) - březen 2020

Tlumočnické služby - Právní tlumočení - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 15221-3 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu

550 Kč

ČSN EN 15221-4 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

945 Kč

ČSN EN 15221-5 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu

570 Kč

ČSN EN 15221-6 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

550 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - leden 2015 aktuální vydání

Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti

770 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - leden 2014 aktuální vydání

Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení

340 Kč

ČSN EN 16372 (763103) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby estetické chirurgie

440 Kč

ČSN EN 16844 +A2 (763104) - únor 2020

Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

440 Kč

ČSN EN 16686 (763106) - leden 2016

Poskytování osteopatické zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16872 (763107) - duben 2017

Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii

340 Kč

ČSN EN 16636 (763303) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence

350 Kč

ČSN EN 16775 (763601) - červen 2016

Odborné činnosti - Obecné požadavky pro odborné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16992 (763603) - červenec 2017

Kompetence celních zástupců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč