Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN ISO 4064-5 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) Zrušená norma

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů

ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.
Tato část ISO 4064 specifikuje kritéria pro volbu jednoduchých, kombinovaných a soustředných vodoměrů, připojených armatur, instalace, zvláštních požadavků na měřidla a první činnost nových nebo opravených měřidel k zajištění správného konstantního měření a spolehlivého čtení měřidla.
Pro doplnění k měřidlům na mechanickém principu tato část ISO 4064 také platí pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronických principech a vodoměrech založených na mechanických principech zahrnujících elektronická zařízení používaná k měření objemu studené pitné vody a teplé vody. Platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pomocná zařízení jsou nezávazná. Avšak národní nebo mezinárodní předpisy smí učinit některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k používání vodoměru.
Doporučení této části ISO 4064 platí pro vodoměry, resp. technologie, definované jako integrační měřicí přístroje spojitě stanovující objem vody jimi proteklý.
POZNÁMKA: Jakékoliv národní předpisy platí v zemi použití.

Označení ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Katalogové číslo 97566
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963975665
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Tato norma nahradila ČSN EN 14154-2 +A2 (257811) z prosince 2011
ČSN EN ISO 4064-5 (257811) z ledna 2015
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1