1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 71-13 (943095)

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-13 Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem této evropské normy EN 71-13 je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když jsou stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Tato evropská norma platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemy a doplňkové sady. Stanoví požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemy a doplňkových sadách pro tyto hry nebo soupravy. Tyto látky a směsi jsou: klasifikované jako nebezpečné podle právních předpisů ES týkajících se nebezpečných látek [15, 16] a nebezpečných směsí [17]; látky a směsi, které v nadměrném množství by mohly poškodit zdraví dětí, které je používají, a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a jakákoli jiná chemická látka a směs (jakékoliv jiné chemické látky a směsi) dodávaná se sadou. Kromě toho tato evropská norma uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k používání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin. Tato evropská norma se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.

Označení ČSN EN 71-13 (943095)
Katalogové číslo 96191
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963961910
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky