ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) Aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 270 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje ustanovení uvedená v ČSN EN 60445 ed. 4, ČSN EN 60446 ed. 2. a ČSN IEC 757 (HD 457 S1).
Účelem této prováděcí normy je sjednotit, upřesnit a doplnit české zvyklosti a postupy při značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči a které nejsou řešeny v rámci přijatých mezinárodních norem, ale jsou historicky sjednocovány a upřesňovány českou odbornou veřejností.

Označení ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Katalogové číslo 94959
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963949598
Změny a opravy Oprava 1 7.18t, Oprava 2 7.24t
Tato norma nahradila ČSN 33 0165 (330165) z října 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330165 ed. 2
  • ČSN 33 01 65 ed. 2
foo