ČSN 73 6059 (736059)

Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování nových i pro projektování stavebních změn stávajících autoservisů, opraven motorových vozidel, čerpacích stanic pohonných hmot (vždy podle ČSN 30 0033) pro silniční vozidla pro motorovou dopravu. Normalizovány jsou požadavky na umístění a komunikační řešení, technické požadavky a technická zařízení objektů. Ve zvláštní kapitole pak i hygienické požadavky! Tato hygienická část obsahuje požadavky na umístění objektů, na provozní prostory, na hygienická zařízení pro zaměstnance i zákazníky. Nicméně i v dalších částech normy jsou údaje mající hygienický význam (např. výška místností, osvětlení aj.) nebo jsou důležité z hlediska bezpečné práce (elektrická zařízení, vnitřní komunikace aj.) Za zvlášť zajímavé lze uvést normalizování především kapacity a vybavení hygienických zařízení, které je uvedeno odlišně od platných hygienických předpisů MZ. (Bohužel norma cituje ještě velmi starý předpis, a to: směrnice č. 5/1958 sb. Hyg. předp., který v době, kdy norma nabyla účinnosti, již neplatil.) V podrobnostech pak: Ochrany proti hluku a vibracím se týkají čl. 71 až 73 vč. tab. č.5. Nejen že se uvádí, že pro ochranu proti hluku a vibracím platí ČSN 73 0531, resp. hygienických předpisů, ale stanoví se i hodnoty vzduchové neprůzvučnosti oddělujících stavebních konstrukcí. Ochrany proti dalším škodlivým faktorům pracovního prostředí resp. optimalizace pracovních podmínek se týkají i čl. 68-70 - osvětlení, čl. 89-90 - vytápění a čl. 91-104 - větrání. Jmenovitě chemické škodliviny jsou pak zmíněny v čl. 95. ČSN 73 6059 byla schválena 18.8.1977 a nabyla účinnosti od 1.11.1978.
"Změnou a)-7/1991" se s účinností od 1.9.1991 mění v čl. 93 - 103 označení 1/h na h-1.

Označení ČSN 73 6059 (736059)
Katalogové číslo 5569
Cena 350 Kč350
Datum schválení 18. 8. 1977
Datum účinnosti 1. 11. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963055695
Změny a opravy Za 7.91, Z2 9.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 5105 (735105)
Výrobní průmyslové budovy

ČSN 65 0202 (650202)
Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 59
  • ČSN 736059
  • ČSN 73 60 59 : 1977
  • ČSN 736059:1977
  • ČSN 73 6059:1977
foo