ČSN 06 1008 (061008) Aktuální vydání

Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných a v silničních vozidlech. Stanoví také zkušební podmínky a zkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot a požadavky na technickou dokumentaci z hlediska požární bezpečnosti.
Tato norma se vztahuje na následující tepelná zařízení:
- lokální spotřebič1) určený k vaření, ohřevu vody a k vytápění;
- zdroj tepla s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění, popř. ústřední ohřev užitkové vody;
- rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění1) , včetně otopné soustavy s teplovzdušnými jednotkami podle ČSN 06 0310;
- včetně kouřovodu do 1,5 m délky.
Tato norma neplatí pro:
- instalaci tepelných zařízení v železničních kolejových vozech;
- instalaci spotřebičů na vnitrostátních plavidlech, pro kterou platí ČSN 32 5700;
- ruční spotřebiče, jako jsou např. žehličky, ohřívací a ožehovací přístroje, páječky, lampy a jiné.

Označení ČSN 06 1008 (061008)
Katalogové číslo 26542
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963265421
Tato norma nahradila ČSN 06 1008 (061008) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 06 1201 (061201)
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 10 08
  • ČSN 061008
  • ČSN 06 10 08 : 1997
  • ČSN 061008:1997
  • ČSN 06 1008:1997
foo