ČSN ISO 6081 (011609) Zrušená norma

Akustika. Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními. Směrnice pro přípravu zkušebních postupů pro měření hluku v místě obsluhy. Technická metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6081:1986. Tato mezinárodní norma je směrnicí pro přípravu zkušebních postupů, která blíže určuje metody měření hladin akustického tlaku v místě obsluhy v těsné blízkosti určitého stroje nebo části zařízení nebo v kabině obsluhy. Hladiny akustického tlaku stanovené podle takových zkušebních postupů jsou vhodné pro porovnání hlukové emise různých strojů v místě obsluhy v podobných prostředcích. Proto se tato mezinárodní norma vztahuje na emise zdrojů hluku. Smyslem této normy není popisovat postupy pro měření hlukové imise. Hladiny akustického tlaku v místě obsluhy, měřené podle zkušebních postupů založených na této mezinárodní normě reprezentují hlukovou emisi stroje pro provozní podmínky vymezené pro určitý typ stroje. Znamená to, že uvedené hladiny akustického tlaku nejsou ovlivněny odrazy mimo odrazů od plochy, na které je stroj umístěn. Tato mezinárodní norma je směrnicí pro umístění a provozní podmínky zkoušeného stroje a příslušenství. Specifické zkušební postupy mohou vymezit umístění a provozní podmínky přesněji. Smyslem této mezinárodní normy není určovat požadavky nebo vymezovat kritéria pro hladiny akustického tlaku v místech obsluhy. Norma určuje zejména podmínky pro měření v místě obsluhy a v dalších specifikovaných místech v okolí různých typů strojů užívaných vně i uvnitř uzavřených prostorů. Poměrně rozsáhlá norma obsahuje také definice pojmů, a dále požadavky na přístroje, polohu mikrofonu, měření, provedení korekce na hluk pozadí a další. Emise (hluku): je zvuk vyzařovaný jedním zdrojem. Může být uveden na štítku stroje nebo v technických parametrech: obvykle je popsán hladinou akustického výkonu a dále hladinou akustického tlaku v místě obsluhy, je-li toto místo definované. (Poznámka: Emise přispívá k imisi v místě obsluhy, kde imise je vztažena k hlukové expozici pro definované provozní podmínky a sledované časy během emisí všech přispívajících zdrojů včetně odrazů, hluku pozadí apod.) ČSN ISO 6081 (01 1609) byla vydána v červnu 1992. Nahradila ČSN 01 1609 z 16.9.1986.

Označení ČSN ISO 6081 (011609)
Katalogové číslo 24077
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1992
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963240770
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 11201 (011618)