ČSN 36 0451 (360451) Zrušená norma

Umělé osvětlení průmyslových prostorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro umělé osvětlení průmyslových prostorů. Spolu s ustanoveními kmenové normy pro osvětlování vnitřních prostorů (ČSN 36 0450) je podkladem pro navrhování, udržování, provoz a kontrolu umělého osvětlení. Používá se i pro osvětlování neprůmyslových prostorů, ve kterých se vykonávají činnosti obdobného charakteru. Norma platí pro umělé osvětlení, pro které byly projektové práce zahájeny po datu účinnosti této normy. Projektová dokumentace rozpracovaná a nerealizovaná před tímto datem nabytí účinnosti musí být upravena tak, aby splňovala požadavky této přidružené i kmenové normy. Norma neplatí pro osvětlování pracovišť hlubinných dolů. Tato norma je tedy pouze přidružena k již citované ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů a obsahuje pouze d o p l ň k y n e b o ú p r a v y příslušných článků normy kmenové. Jde o poměrně stručnou normu, která obsahuje především rozsáhlou tab. 1, která uvádí příklady požadovaných parametrů osvětlení pro různé činnosti. Jde (v souladu s ČSN 36 0450) o tyto parametry: Kategorie osvětlení, barevný tón světla, stupeň jakosti podání barev a třídu omezení oslnění. (Převážná většina pracovních činností je zařazena do kategorie B a C osvětlení. Je uveden jediný příklad kategorie A3, a to pro obtížnou kontrolu. Dále norma obsahuje stručnou tab. 2, která obsahuje požadavky na celkové osvětlení venkovních průmyslových prostorů pro náročnou, střední a hrubou práci. ČSN 36 0451 byla schválena 10.1.1986 a nabyla účinností od 1.1.1987. Nahradila ČSN 36 0046 z 7.6.1967.

Označení ČSN 36 0451 (360451)
Katalogové číslo 23937
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963239378
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 12464-1 (360450)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 51
  • ČSN 360451
  • ČSN 36 04 51 : 1986
  • ČSN 360451:1986
  • ČSN 36 0451:1986
foo