TNV 75 2102 (752102) Aktuální vydání

Úpravy potoků

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2102 (752102)
Katalogové číslo 165131
Cena 304 Kč304
Datum schválení 1. 1. 2010
Datum účinnosti 1. 2. 2010
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 2102 (752102) z listopadu 1995

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2131 (752131)
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

TNV 75 2322 (752322)
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

TNV 75 2321 (752321)
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo