Třída 5888 - Metody zkoušení tuků a olejů

Zobrazit obsah třídy 58 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12228-1 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje

340 Kč

ČSN EN ISO 12228-2 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 662 (588801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3596 (588802) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení nezmýdelnitého podílu - Metoda diethyletherové extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18609 (588803) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení mezmýdelnitelného podílu - Metoda používající extrakci hexanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15774 (588804) - září 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16931 (588805) - září 2009 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15301 (588806) - červenec 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10539 (588807) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8420 (588809) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - listopad 2020 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

230 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - srpen 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti

190 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - červenec 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů

340 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - říjen 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu

190 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)

190 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - listopad 2019 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu

230 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla

190 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - červen 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

230 Kč

ČSN EN ISO 19219 (588820) - červenec 2004

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13884 (588821) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - listopad 2017 aktuální vydání

[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází

230 Kč

ČSN EN ISO 23275-1 (588823) - leden 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23275-2 (588823) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29822 (588824) - říjen 2014

Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18395 (588825) - leden 2008

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - únor 2012 aktuální vydání

Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29841 (588828) - listopad 2014

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12873 (588830) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč