ČSN (normy i změny) ze září 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-2 (010261) - září 2023

Statistické přejímky srovnáváním - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

440 Kč

ČSN ISO 31073 (010355) - září 2023

Management rizik - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 14083 (010983) - září 2023

Skleníkové plyny - Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 80000-6/změna Z1 (011300) - září 2023

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 80000-6 ed. 2 (011300) - září 2023

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

350 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - září 2023 nové vydání

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů

570 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-3 (011830) - září 2023

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 3: PBF-EB kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19749 (012008) - září 2023

Nanotechnologie - Měření velikosti a distribuce tvaru částic pomocí rastrovací elektronové mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19807-2 (012019) - září 2023

Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 2: Specifikace charakteristik a metod měření pro nanostrukturované magnetické kuličky pro extrakci nukleových kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21357 (012020) - září 2023

Nanotechnologie - Hodnocení střední velikosti nanoobjektů v kapalných disperzích pomocí statického mnohonásobného rozptylu světla (SMLS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-62 (014445) - září 2023

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 24647 (015020) - září 2023

Nedestruktivní zkoušení - Robotické ultrazvukové zkušební systémy - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN ISO 18251-2 (015070) - září 2023

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 2: Zkušební metoda pro integrovaný výkon systému a zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A4 (018012) - září 2023

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

230 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A5 (018012) - září 2023

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A6 (018012) - září 2023

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč

ČSN EN 15876 (018386) - září 2023

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-3 (024470) - září 2023 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4063 (050011) - září 2023

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5817 (050110) - září 2023

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A5 (130020) - září 2023

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61158-2 ed. 5/změna Z1 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-24/změna Z1 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-2 ed. 6 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-28 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-28: Definice služby datového spoje - Prvky typu 28

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2 ed. 4/změna Z1 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2 ed. 5 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 600 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-28 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-28: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 28

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23 ed. 2/změna Z1 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23 ed. 3 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-24 ed. 2 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-27 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-27: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 27

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-28 (184020) - září 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-28: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 28

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 14154-4 (257811) - září 2023

Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 252 (260380) - září 2023 nové vydání

Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - září 2023 nové vydání

Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka části - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - září 2023 nové vydání

Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15085-4 (284401) - září 2023

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15085-5 (284401) - září 2023

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4877-002 (311210) - září 2023

Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 002: Autorizované přídavné kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 13281 (320230) - září 2023

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13590 ed. 2 (320880) - září 2023

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10088 (325222) - září 2023

Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21487 ed. 2 (325230) - září 2023

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2/změna Z2 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 61400-12-2/změna Z2 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-12/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 50-1: Měření větru - Využití přístrojů umístěných na meteorologickém stožáru, gondole a kuželu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi

20 Kč

ČSN EN IEC 61400-50/Oprava 1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled

20 Kč

ČSN EN 50065-4-1 ed. 2 (333435) - září 2023 nové vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50065-4-1/změna Z1 (333435) - září 2023

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50065-4-3 ed. 2 (333435) - září 2023 nové vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtr nízkého napětí - Vstupní filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-3/změna Z1 (333435) - září 2023

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50065-4-4 ed. 2 (333435) - září 2023 nové vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtr nízkého napětí - Impedanční filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-4/změna Z1 (333435) - září 2023

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50065-4-5 ed. 2 (333435) - září 2023 nové vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtr nízkého napětí - Segmentační filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-5/změna Z1 (333435) - září 2023

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50065-4-6 ed. 2 (333435) - září 2023 nové vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-6/změna Z1 (333435) - září 2023

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

Změna bude zrušena k 24. březnu 2026.

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-5-1/změna Z2 (345615) - září 2023

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 (345615) - září 2023 nové vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Projevy poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN IEC 60404-12 (345884) - září 2023

Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - září 2023 nové vydání

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se jmenovitým napětím 1,5 kV DC

340 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-3 (347720) - září 2023

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-3: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 18 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-4 (347720) - září 2023

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-4: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 6 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62246-4 (353460) - září 2023

Jazýčkové přepínače - Část 4: Aplikace ve spojení s magnetickým pohonem používaným pro magnetická snímací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60947-8/změna Z1 (354101) - září 2023

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

Změna bude zrušena k 11. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5/Oprava 1 (354101) - září 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 (354101) - září 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

440 Kč

ČSN EN 60539-1 ed. 3/změna Z1 (358145) - září 2023

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 19. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60539-1 ed. 4 (358145) - září 2023

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62149-12 (359276) - září 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 12: Zařízení s laserovou diodou s distribuovanou zpětnou vazbou pro analogové rádio přes vláknové systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1 ed. 2 (359350) - září 2023 nové vydání

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textilie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných e-textilních produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1/změna Z1 (359350) - září 2023

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textílie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných volnočasových a sportovních oděvů pro systémy s e-textíliemi

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61547 ed. 2/změna Z1 (360090) - září 2023

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

Změna bude zrušena k 8. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61547 ed. 3 (360090) - září 2023

Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

340 Kč

ČSN EN IEC 62281 ed. 4/změna A2 (364361) - září 2023

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

125 Kč

ČSN EN 61951-1 ed. 4/změna A1 (364385) - září 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50600-4-8 (367260) - září 2023

Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-8: Efektivita využití uhlíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50600-4-9 (367260) - září 2023

Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-9: Účinnost využití vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50697 ed. 2 (367261) - září 2023 nové vydání

Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulární zástrčkou a přímo připojené kabeláže

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50697/změna Z1 (367261) - září 2023

Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci (E2E)

Změna bude zrušena k 17. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62471-7 (367752) - září 2023

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 7: Světelné zdroje a svítidla primárně vyzařující viditelné záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN IEC 60268-23 (368305) - září 2023

Elektroakustická zařízení - Část 23: Televizory a monitory - Reproduktorové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62321-12 (369080) - září 2023

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 12: Společné stanovení - Polybromované bifenyly, polybromované difenylethery a ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29146 (369714) - září 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec managementu přístupu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29184 (369717) - září 2023

Informační technologie - Prohlášení o ochraně soukromí a získání souhlasu online

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50104 ed. 4/změna A1 (378330) - září 2023

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14972-11 (389260) - září 2023

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro kabelové kanály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14972-6 (389260) - září 2023

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 6: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro zdvojené podlahy a podhledy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3252 (420049) - září 2023

Prášková metalurgie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13520 (420470) - září 2023 nové vydání

Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - září 2023 nové vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny - Gravimetrické stanovení chloridem amonným

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - září 2023 nové vydání

Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - září 2023 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou

230 Kč

ČSN EN 10248-1 (421066) - září 2023

Štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 734 (461042) - září 2023 nové vydání

Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 17822 (476021) - září 2023 nové vydání

Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a odkláněcí kladky pro lesnické vyvážecí činnosti

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13885 (513030) - září 2023 nové vydání

Potravinářská strojní zařízení - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16654/změna A2 (560118) - září 2023

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

125 Kč

ČSN EN ISO 10272-1/změna A1 (560126) - září 2023

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

350 Kč

ČSN EN ISO 10272-2/změna A1 (560126) - září 2023

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

340 Kč

ČSN EN ISO 21872-1/změna A1 (560651) - září 2023

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11337 (643608) - září 2023 nové vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15522-1 (656081) - září 2023

Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15522-2 (656081) - září 2023

Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - září 2023 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - září 2023 nové vydání

Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14885/Oprava 1 (665021) - září 2023

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4618 (670010) - září 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Slovník

770 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - září 2023 nové vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Obecné metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - září 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

TNI ISO/TR 18811 (681511) - září 2023

Kosmetika - Směrnice pro zkoušení stability kosmetických přípravků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23582-1 (691290) - září 2023

Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - září 2023

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12758 +A1 (701017) - září 2023

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16863 (727254) - září 2023

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné reflexní izolační (RI) výrobky - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - září 2023 nové vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

945 Kč

ČSN 73 0802/změna Z5 (730802) - září 2023

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - září 2023 nové vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

990 Kč

ČSN 73 0804/změna Z5 (730804) - září 2023

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0833/změna Z3 (730833) - září 2023

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

32 Kč

ČSN 73 0848 (730848) - září 2023 nové vydání

Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

440 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - září 2023 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - září 2023 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze

350 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - září 2023 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - září 2023 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování v rozmrazovacích solích - Odlupování

340 Kč

ČSN 73 6148/Oprava 1 (736148) - září 2023

Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka

20 Kč

ČSN EN 16729-5 (736390) - září 2023

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 5: Nedestruktivní zkoušky svarů v koleji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 890 (755808) - září 2023 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého

230 Kč

ČSN EN 891 (755809) - září 2023 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

230 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - září 2023

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN ISO 22458 (763506) - září 2023

Zranitelnost spotřebitelů - Požadavky a směrnice pro návrh a poskytování inkluzivní služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 14375 (770414) - září 2023

Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28862 (770415) - září 2023

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17665 +A1 (771044) - září 2023 nové vydání

Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 4484-1 (800088) - září 2023

Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 1: Stanovení úbytku materiálu z plošných textilií během praní

230 Kč

ČSN EN 1875-3 (804624) - září 2023 nové vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda (výpočet pěti nejvyšších vrcholů)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 (833582) - září 2023

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 81060-3 (852701) - září 2023 nové vydání

Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - září 2023 nové vydání

Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - září 2023 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky senzibilizace kůže

550 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - září 2023 nové vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a zkušební metody - Část 5: Automatizované funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856034) - září 2023 nové vydání

Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-15/změna A1 (856206) - září 2023

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3826-1/změna A1 (856270) - září 2023

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 23401-1 (856377) - září 2023

Stomatologie - Materiály pro podložení základny zubní protézy - Část 1: Tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17869 (910217) - září 2023

Nábytkové kování - Metoda zkoušení pevnosti a zkoušky přetížením konektorů pro nábytek konstruovaný z deskového materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - září 2023 nové vydání

Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15288-2 (940920) - září 2023 nové vydání

Plavecké bazény pro veřejné užívání - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

570 Kč

ČSN EN 12790-1 (943415) - září 2023

Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 1: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než si začnou sedat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12790-2 (943415) - září 2023

Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 2: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než se začnou stavět na nohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12790/změna Z1 (943415) - září 2023

Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - září 2023 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč
foo