ČSN (normy i změny) z října 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60300-3-4/změna Z1 (010690) - říjen 2022

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Změna bude zrušena k 15. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2 (010690) - říjen 2022

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19807-1 (012060) - říjen 2022

Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 1: Specifikace charakteristik a měření pro magnetické nanosuspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 286-1/změna Z1 (014201) - říjen 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

32 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - říjen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

440 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A2 (018012) - říjen 2022

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A3 (018012) - říjen 2022

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19468 (018275) - říjen 2022

Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Specifikace platformně nezávislého modelu pro protokoly datové výměny mezi centry dopravních informací a řídicími systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-10 (018295) - říjen 2022

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře

590 Kč

ČSN EN ISO 12855 (018390) - říjen 2022 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Výměna informací mezi poskytovatelem služby a subjektem pro výběr mýtného

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2080 (038006) - říjen 2022 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN ISO 24497-1 (051190) - říjen 2022

Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 1: Slovník a obecné požadavky

230 Kč

ČSN ISO 24497-2 (051190) - říjen 2022

Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 2: Kontrola svarových spojů

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-1 (060315) - říjen 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

350 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - říjen 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-5 (075303) - říjen 2022

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.22t

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14427 (078427) - říjen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 15684 (165193) - říjen 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61918 ed. 3/změna A1 (184021) - říjen 2022

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62872-2 (184031) - říjen 2022

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN EN 17449 (210706) - říjen 2022

Bezpečnost strojního zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3966 (257722) - říjen 2022 aktuální vydání

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 619 (260084) - říjen 2022

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-22 ed. 2 (274003) - říjen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou

1 270 Kč

ČSN EN 81-22/změna Z1 (274003) - říjen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou

Změna byla zrušena k 30. září 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-1 (277911) - říjen 2022 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

550 Kč

ČSN EN 474-1 +A6/změna Z1 (277911) - říjen 2022

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-10 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-11 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-12 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-2 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-3 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-4 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-5 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-6 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-7 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-8 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-9 (277911) - říjen 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16186-3 (281551) - říjen 2022

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16186-8 (281551) - říjen 2022

Železniční aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Provedení a přístup u tramvajových vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (300350) - říjen 2022 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

590 Kč

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (300350) - říjen 2022 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu

945 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3228 (313321) - říjen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3077 (314125) - říjen 2022

Letectví a kosmonautika - Svorky se šnekovým závitem - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4717 (317662) - říjen 2022

Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných uhlíkových vláken 55 % (PEEK-CF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4718 (317663) - říjen 2022

Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných skelných vláken 55 % (PEEK-GF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-103 +A1 +A2 +A3 +A4 (330050) - říjen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

965 Kč

ČSN EN 50491-12-2 (332151) - říjen 2022

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv

770 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - říjen 2022 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - říjen 2022 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč

ČSN EN 55016-1-6/změna A2 (334210) - říjen 2022

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 55025 ed. 3/změna Z1 (334285) - říjen 2022

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

Změna bude zrušena k 20. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 55025 ed. 4 (334285) - říjen 2022

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

1 270 Kč

ČSN CLC/TS 50136-10 (334596) - říjen 2022

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 10: Požadavky na vzdálený přístup

230 Kč

ČSN EN 61968-100/změna Z1 (334900) - říjen 2022

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

Změna bude zrušena k 23. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61968-100 ed. 2 (334900) - říjen 2022

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6/změna A1 (334910) - říjen 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-8 (335000) - říjen 2022

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-8: HVDC Plánovací proces, kontextové a montážní modely pro evropský typ trhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-31 +A1 (342710) - říjen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

770 Kč

ČSN EN 62004/změna Z1 (347306) - říjen 2022

Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN IEC 889/změna Z2 (347504) - říjen 2022

Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61232/změna Z1 (347505) - říjen 2022

Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 50183/změna Z1 (347507) - říjen 2022

Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 50189/změna Z1 (347508) - říjen 2022

Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62641 (347509) - říjen 2022

Vodiče pro nadzemní vedení - Dráty z hliníku a slitin hliníku pro koncentricky stáčené vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

465 Kč

ČSN EN IEC 63248 (347509) - říjen 2022

Vodiče pro nadzemní vedení - Metalické dráty s povlakem nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61169-1-5 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Zhoršení doby náběhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-6 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Vysokofrekvenční výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-17 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 17: RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 6,5 mm (0,256 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-21 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 9,5 mm (0,374 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-67 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 67: Dílčí specifikace pro závitové triaxiální spojky řady TRL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-68 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 68: Dílčí specifikace pro bajonetové triaxiální spojky řady TRK

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63295 (353811) - říjen 2022

Specifikace pro skleněné korálky řady WB s impedancí 50 ohmů pro vysokofrekvenční konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63138-3 (353813) - říjen 2022

Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63373 (358766) - říjen 2022

Návody na zkušební metody dynamického odporu v sepnutém stavu pro součástky výkonových měničů založených na GaN HEMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62228-7 (358798) - říjen 2022

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 7: Vysílače-přijímače CXPI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60794-3 ed. 2/změna Z1 (359223) - říjen 2022

Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely

Změna bude zrušena k 24. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-404 (359223) - říjen 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-404: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody - Zkouška proud-teplota, metoda H4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-3 ed. 3 (359223) - říjen 2022

Optické vláknové kabely - Část 3: Vnější kabely - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - říjen 2022 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické optické vláknové spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - říjen 2022 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-091-2/změna Z1 (359255) - říjen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna byla zrušena k 23. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2 (359255) - říjen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-02: Nekonektorované tříbranové neúplně cirkulované jednovidové optické vláknové cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-1 (359350) - říjen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-1: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivé příze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-2 (359350) - říjen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-2: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivých textilií a izolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50171 ed. 2 (360630) - říjen 2022 aktuální vydání

Centrální bezpečnostní napájecí systémy

340 Kč

ČSN EN 50171/změna Z1 (360630) - říjen 2022

Centrální napájecí systémy

Změna bude zrušena k 15. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2/změna A12 (361020) - říjen 2022

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

230 Kč

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - říjen 2022

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2024.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62841-1/změna A11 (361510) - říjen 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 62093/změna Z1 (364622) - říjen 2022

Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu

Změna bude zrušena k 14. únoru 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62093 ed. 2 (364622) - říjen 2022

Zařízení pro přeměnu energie fotovoltaických systémů - Kvalifikace návrhu a schválení typu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61675-1 ed. 2/změna Z1 (364767) - říjen 2022

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Změna bude zrušena k 22. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61675-1 ed. 3 (364767) - říjen 2022

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61689 ed. 3/změna Z1 (364886) - říjen 2022

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Změna bude zrušena k 12. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61689 ed. 4 (364886) - říjen 2022

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60728-115 (367211) - říjen 2022

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 115: Optické systémy pro přenos širokopásmového signálu v budovách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60645-6/změna Z1 (368811) - říjen 2022

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

Změna bude zrušena k 14. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60645-6 ed. 2 (368811) - říjen 2022

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60118-16 (368860) - říjen 2022

Elektroakustika - Sluchadla - Část 16: Definice a ověřování vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17748-1 (369004) - říjen 2022

Základní soubor znalostí pro profese ICT (ICT BoK) - Část 1: Soubor znalostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29151/změna Z1 (369711) - říjen 2022

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací

65 Kč

ČSN EN 17529 (369772) - říjen 2022

Ochrana dat a soukromí ve fázi návrhu a výchozí ochrana dat a soukromí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12259-14 +A1 (389210) - říjen 2022 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10250-1 (420286) - říjen 2022

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10250-2 (420286) - říjen 2022

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10250-3 (420286) - říjen 2022

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18203 (420446) - říjen 2022

Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalené vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11652 (420511) - říjen 2022

Ocel a železo - Stanovení obsahu kobaltu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9647 (420519) - říjen 2022

Ocel - Stanovení obsahu vanadu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11596 (421673) - říjen 2022

Klenoty a drahé kovy - Vzorkování drahých kovů a slitin drahých kovů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

44 Hornictví

ČSN EN ISO 23875 (444101) - říjen 2022

Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-17 (470601) - říjen 2022

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - říjen 2022 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13442 (492135) - říjen 2022

Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 638-1 (500417) - říjen 2022 aktuální vydání

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 638-2 (500417) - říjen 2022 aktuální vydání

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1787 (560014) - říjen 2022 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 18752 (635235) - říjen 2022 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - říjen 2022

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4671 (635403) - říjen 2022 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadic s koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - říjen 2022 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3146 (640862) - říjen 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - říjen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2078 (644021) - říjen 2022 aktuální vydání

Textilní sklo - Nitě - Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - říjen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19712-3 (646930) - říjen 2022 aktuální vydání

Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17700-1 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-2 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-3 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-4 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-5 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-1 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-2 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-3 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 3: Stanovení rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-1 (655003) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-2 (655003) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17703 (655004) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení chromu (VI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17704 (655005) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení sušiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17705 (655006) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení fosfonátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17706 (655007) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení anorganického arsenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17707 (655008) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení obsahu kvasinek a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17708 (655009) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17709 (655010) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Azotobacter

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17710 (655011) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17711 (655012) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Vibrio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 590 (656506) - říjen 2022 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

250 Kč

ČSN EN 16734 (656519) - říjen 2022 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

360 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - říjen 2022 aktuální vydání

Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1502 (681502) - říjen 2022 aktuální vydání

Kosmetické přípravky - Rtěnky - Fyzikální a senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 24444/změna A1 (681506) - říjen 2022

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17533 (696000) - říjen 2022 aktuální vydání

Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování

570 Kč

ČSN EN 308 (696308) - říjen 2022 aktuální vydání

Výměníky tepla - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti tepelně rekuperačních komponent vzduch-vzduch

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-1/změna A1 (721007) - říjen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 18754 (727556) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení hustoty a zdánlivé pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19629 (727557) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení jednorozměrné tepelné difuzivy flash metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22459 (727558) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Vyztužování keramických kompozitů - Stanovení rozložení pevnosti v tahu a deformace v tahu po porušení vláken v multifilamentovém kabelu při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10845-3 (730090) - říjen 2022 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - říjen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

440 Kč

ČSN EN 13823 +A1 (730881) - říjen 2022 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - říjen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - říjen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1463-1 ed. 2 (737018) - říjen 2022 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

230 Kč

ČSN EN 1463-1/změna Z3 (737018) - říjen 2022

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 30. září 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 74-1 (738109) - říjen 2022

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 74-2 (738109) - říjen 2022

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

TNI CEN/TR 17801 (755040) - říjen 2022

Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách

230 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - říjen 2022 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

350 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - říjen 2022 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B

350 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - říjen 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 476 (756301) - říjen 2022

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 6780/změna Z1 (756780) - říjen 2022

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

32 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - říjen 2022 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách

230 Kč

76 Služby

ČSN ISO 18065 (761208) - říjen 2022

Cestovní ruch a souvisící služby - Turistické služby pro veřejnost poskytované správami přírodních chráněných území - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50710 (763305) - říjen 2022 aktuální vydání

Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-394 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-940 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 9241-971 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17628 (834789) - říjen 2022

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 17733 (836213) - říjen 2022

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Vzorkování a příprava vzorku

125 Kč

ČSN EN ISO 10390 (836221) - říjen 2022

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení pH

230 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - říjen 2022 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro zkoušky ekotoxicity

550 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - říjen 2022 aktuální vydání

Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

230 Kč

ČSN EN ISO 21645 (838320) - říjen 2022 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

550 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN P CEN ISO/TS 20342-10 (841040) - říjen 2022

Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 10: Návod pro čištění, dezinfekci a péči o polyuretanové potahy pomůcek pro integritu tkáně při ležení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10079-1 (852703) - říjen 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

125 Kč

ČSN EN ISO 20126 (856012) - říjen 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-15 (856206) - říjen 2022

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - říjen 2022 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17742 (857043) - říjen 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Bez buněk izolovaná cirkulující RNA z plazmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 400 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 400 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.9.1 (875011) - říjen 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (875031) - říjen 2022

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/ nebo velmi krátkých vlnách - Část 7: Implementace správy varování na můstku (BAM) v rádiovém zařízení DSC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 105-1 V1.1.1 (879054) - říjen 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 1: Základní profil

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 303 105-2 V1.1.1 (879054) - říjen 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 2: Profil MIMO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 105-3 V1.1.1 (879054) - říjen 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 3: Hybridní profil

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 105-4 V1.1.1 (879054) - říjen 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 4: Hybridní profil MIMO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1888-1 +A1 (943412) - říjen 2022 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27269 (981006) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo