ČSN (normy i změny) z července 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 22867 (011437) - červenec 2022 aktuální vydání

Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

350 Kč

ČSN ISO 14830-1 (011461) - červenec 2022

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny

550 Kč

ČSN P ISO/TS 15666 (011637) - červenec 2022

Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření

230 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - červenec 2022 aktuální vydání

Akustika - Management přizpůsobování sluchadel

440 Kč

TNI ISO/TR 17534-4 (011693) - červenec 2022

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1

945 Kč

ČSN EN ISO 21363 (012008) - červenec 2022

Nanotechnologie - Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření

550 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti

340 Kč

ČSN EN ISO 5459 (014402) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

770 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - červenec 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21920-1 (014457) - červenec 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 1: Indikace struktury povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21920-2 (014457) - červenec 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21920-3 (014457) - červenec 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17290 (015066) - červenec 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Měření úbytku tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí techniky TOFD

230 Kč

ČSN 01 8027 ed. 2/změna Z1 (018027) - červenec 2022

Značení a zabezpečení v zimním středisku

32 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 62135-2 ed. 2/změna Z1 (052013) - červenec 2022

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3 (052013) - červenec 2022

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

350 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3/změna Z1 (052205) - červenec 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-10 ed. 4 (052205) - červenec 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN ISO 18496 (055706) - červenec 2022 aktuální vydání

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-1 (061410) - červenec 2022

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 613 (061412) - červenec 2022 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 16119 (078213) - červenec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - červenec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - červenec 2022 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-13 (127027) - červenec 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22044 (142805) - červenec 2022

Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-1 (166111) - červenec 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - červenec 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 13: Protizávaží posuvných oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - červenec 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - červenec 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 12179 (252330) - červenec 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - červenec 2022 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - červenec 2022 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13862 (278612) - červenec 2022 aktuální vydání

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15153-3 (280121) - červenec 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

340 Kč

ČSN EN 14601 +A2 (284051) - červenec 2022

Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-300/změna A4 (330050) - červenec 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

65 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000) - červenec 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

460 Kč

ČSN EN 61400-13/změna A1 (333160) - červenec 2022

Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 55035/Oprava 2 (334235) - červenec 2022

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

20 Kč

ČSN EN 55024 ed. 2/změna Z1 (334289) - červenec 2022

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 28. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55103-2 ed. 2/změna Z2 (334292) - červenec 2022

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost

Změna byla zrušena k 28. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-452 ed. 3/změna Z1 (334910) - červenec 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61970-452 ed. 4 (334910) - červenec 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN 60519-4 ed. 3/změna Z1 (335002) - červenec 2022

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Změna bude zrušena k 19. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (335002) - červenec 2022

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-9-2/změna Z1 (345615) - červenec 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

Změna bude zrušena k 29. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2 (345615) - červenec 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-2 (345685) - červenec 2022

Supravodivost - Část 22-2: Měření odporu v normálním stavu a kritického proudu Josephsonova přechodu ve vysokoteplotních supravodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62037-2/změna Z1 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 62037-3/změna Z1 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 62037-5/změna Z1 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 62037-6/změna Z1 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62037-2 ed. 2 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62037-3 ed. 2 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62037-5 ed. 2 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62037-6 ed. 2 (347705) - červenec 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50708-1-2 (351001) - červenec 2022

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti

190 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A13 (354182) - červenec 2022

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

190 Kč

ČSN EN 62271-1 ed. 2/změna A1 (354205) - červenec 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

125 Kč

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3/změna Z1 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3/změna Z1 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.22t

380 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4/změna A11 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

190 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.22t

355 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4/změna A11 (356502) - červenec 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

125 Kč

ČSN EN 62484/změna Z1 (356591) - červenec 2022

Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62484 ed. 2 (356591) - červenec 2022

Přístroje radiační ochrany - Spektrometrické portálové monitory zařízení (SRPM) použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60987 ed. 2/změna Z1 (356615) - červenec 2022

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů

Změna bude zrušena k 16. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60987 ed. 3 (356615) - červenec 2022

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Hardwarové požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61439-1 ed. 2/změna Z2 (357107) - červenec 2022

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna bude zrušena k 21. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107) - červenec 2022 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

965 Kč

ČSN EN IEC 63182-4 (358473) - červenec 2022

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: Bloková jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63182-5 (358473) - červenec 2022

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: Válcová jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60749-39/změna Z1 (358799) - červenec 2022

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky

Změna bude zrušena k 3. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-39 ed. 2 (358799) - červenec 2022

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-219 (359223) - červenec 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-219: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkouška kompatibility materiálu, metoda F19

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2/Oprava 1 (359251) - červenec 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3/změna A1 (359270) - červenec 2022

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 63203-406-1 (359350) - červenec 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 406-1: Zkušební metoda pro měření povrchové teploty na zápěstí nošených elektronických zařízení, která jsou v kontaktu s lidskou kůží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

Změna bude zrušena k 25. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-82 ed. 3 (361050) - červenec 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

340 Kč

ČSN EN IEC 63174 (361060) - červenec 2022

Elektrické zubní kartáčky - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60086-5 ed. 4/změna Z1 (364110) - červenec 2022

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

Změna bude zrušena k 4. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5 (364110) - červenec 2022

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

460 Kč

ČSN EN 62288 ed. 2/změna Z1 (367828) - červenec 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna bude zrušena k 24. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62288 ed. 3 (367828) - červenec 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 60958-1 ed. 3/změna Z1 (368308) - červenec 2022

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

Změna bude zrušena k 6. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60958-3 ed. 2/změna Z1 (368308) - červenec 2022

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

Změna bude zrušena k 7. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60958-1 ed. 4 (368308) - červenec 2022

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60958-3 ed. 3 (368308) - červenec 2022

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27007/změna Z1 (369790) - červenec 2022

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

65 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2/Oprava 1 (370000) - červenec 2022

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

20 Kč

ČSN EN 61914 ed. 2/změna Z1 (370550) - červenec 2022

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61914 ed. 3 (370550) - červenec 2022

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15967 (389662) - červenec 2022 aktuální vydání

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par

350 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5008 (395008) - červenec 2022 aktuální vydání

Palné zbraně nabíjené ústím - Ruční a lafetované zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

230 Kč

ČSN 39 5360/změna Z1 (395360) - červenec 2022

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - červenec 2022 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

350 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - červenec 2022 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech

230 Kč

ČSN EN ISO 22868 (471654) - červenec 2022 aktuální vydání

Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 7213 (500202) - červenec 2022

Vlákniny - Odběr vzorků ke zkouškám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11056 (560035) - červenec 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3501 (643113) - červenec 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13736 (656067) - červenec 2022 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

465 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - červenec 2022 aktuální vydání

Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce s fluorescenčním indikátorem

230 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - červenec 2022 aktuální vydání

Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík

550 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2022 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - červenec 2022 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12301/Oprava 1 (691286) - červenec 2022

Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12372 (721145) - červenec 2022

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 933-9 (721193) - červenec 2022

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-6 (721194) - červenec 2022

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P ISO 6707-3 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO 6707-4 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - červenec 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností

550 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - červenec 2022

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1366-4 (730857) - červenec 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

550 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - červenec 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

340 Kč

ČSN EN 14592 (732862) - červenec 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky kolíkového typu - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14592 +A1/změna Z1 (732862) - červenec 2022

Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky

Změna byla zrušena k 31. lednu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6129/Oprava 1 (736129) - červenec 2022

Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

20 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - červenec 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - červenec 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

570 Kč

ČSN EN 16432-3 (736368) - červenec 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 3: Přejímka

340 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - červenec 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Infrastruktura - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění tramvajových kolejnic

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0150/Oprava 1 (750150) - červenec 2022

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

20 Kč

ČSN EN ISO 20236 (757524) - červenec 2022

Kvalita vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb) a rozpuštěného vázaného dusíku (DNb) po katalytickém spalování za vysoké teploty

340 Kč

ČSN EN ISO 16266-2 (757850) - červenec 2022

Kvalita vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

945 Kč

ČSN ISO 16075-5 (759023) - červenec 2022

Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 17478 (762001) - červenec 2022

Dopravní služby - Zákaznická komunikace týkající se služeb osobní dopravy - Koncept Univerzální design

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 6330 (800821) - červenec 2022 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

350 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - červenec 2022 aktuální vydání

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 19694-2 (834798) - červenec 2022 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli

570 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - červenec 2022

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 54321 (838127) - červenec 2022 aktuální vydání

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN IEC 61223-3-7 (854012) - červenec 2022

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii s konickým svazkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10993-7/změna A1 (855220) - červenec 2022

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem

125 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-1 (857042) - červenec 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-2 (857042) - červenec 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-3 (857042) - červenec 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 3: Izolovaná genomická DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13089 +A2 (942016) - červenec 2022

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
foo