ČSN (normy i změny) z března 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10017 (010336) - březen 2022

Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016

550 Kč

ČSN CEN P ISO/TS 23406/změna Z1 (010383) - březen 2022

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

65 Kč

ČSN EN ISO 14021/změna A1 (010921) - březen 2022

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

125 Kč

ČSN EN ISO 14065 (010965) - březen 2022 nové vydání

Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace

550 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - březen 2022 nové vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole

230 Kč

ČSN ISO 22955 (011658) - březen 2022

Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří

440 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - březen 2022 nové vydání

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

230 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - březen 2022 nové vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN EN 16980-1 (012071) - březen 2022

Fotokatalýza - Metody zkoušení kontinuálního průtoku - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu fotokatalytickými materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 129-4 (013130) - březen 2022

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel

190 Kč

ČSN EN 61666 ed. 2/změna A1 (013730) - březen 2022

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému

125 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17030 (015262) - březen 2022

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17573-3 (018383) - březen 2022

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 3: Datový slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7668 (038650) - březen 2022 nové vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - březen 2022

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13918/změna A1 (052420) - březen 2022

Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - březen 2022 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - březen 2022 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - březen 2022 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13611/Oprava 1 (061820) - březen 2022

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

20 Kč

08 Turbíny

ČSN EN IEC 60545 (085021) - březen 2022

Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN CLC IEC/TR 62541-1 (184004) - březen 2022

Sjednocená architektura OPC - Část 1: Přehled a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN CLC IEC/TR 62541-2 (184004) - březen 2022

Sjednocená architektura OPC - Část 2: Bezpečnostní model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15253 (195022) - březen 2022 nové vydání

Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - březen 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční lasery

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-13 (252011) - březen 2022

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 13: Optické 3D CMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-22 ed. 2 (274003) - březen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

1 690 Kč

ČSN EN 81-40 ed. 2 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

590 Kč

ČSN EN 81-40/změna Z1 (274003) - březen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Změna bude zrušena k 30. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 81-72 ed. 2/změna Z1 (274003) - březen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-72 ed. 3 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

440 Kč

ČSN EN 81-73 ed. 2 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

230 Kč

ČSN EN 81-73/změna Z1 (274003) - březen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN ISO 3381 (281531) - březen 2022 nové vydání

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 17507 (300501) - březen 2022

Silniční vozidla - Přenosné systémy měření emisí (PEMS) - Hodnocení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17406 +A1 (309081) - březen 2022 nové vydání

Klasifikace pro použití jízdních kol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-15 (310510) - březen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - březen 2022 nové vydání

Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 17556 (325219) - březen 2022

Plavidla vnitrozemské plavby - Seznam bezpečnostních opatření a bezpečnostní plány pro osobní plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(705)/změna A7 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN IEC 50(715)/změna A3 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN IEC 50(721)/změna A5 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

65 Kč

ČSN IEC 50(726)/změna A7 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

65 Kč

ČSN IEC 50(801)/změna A4 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN IEC 60050-131/změna A5 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

125 Kč

ČSN IEC 60050(723)/změna A7 (330050) - březen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

65 Kč

ČSN EN IEC 60757 (330175) - březen 2022

Kód pro označování barev

190 Kč

ČSN IEC 757/změna Z1 (330175) - březen 2022

Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

Změna bude zrušena k 21. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 50491-6-1/změna Z1 (332151) - březen 2022

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 63044-4 (332151) - březen 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63044-6 (332151) - březen 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50702 (333511) - březen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sběrače proudu z přívodní kolejnice (kolejnicový sběrač): Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 50134-5 ed. 2 (334594) - březen 2022 nové vydání

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace

340 Kč

ČSN EN 50134-5/změna Z2 (334594) - březen 2022

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace

Změna bude zrušena k 7. červnu 2024.

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710) - březen 2022 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

570 Kč

ČSN EN 54-7/změna Z2 (342710) - březen 2022

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-4 ed. 3/změna Z1 (345615) - březen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

Změna bude zrušena k 28. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 (345615) - březen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2/změna Z1 (345791) - březen 2022

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

Změna bude zrušena k 12. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60068-2-77/změna Z1 (345791) - březen 2022

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem

Změna bude zrušena k 12. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-21 ed. 3 (345791) - březen 2022

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

440 Kč

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2/změna A1 (345884) - březen 2022

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62044-3/Oprava 1 (345886) - březen 2022

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-15 (347003) - březen 2022

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-15: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu s triaxiálními články

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60317-84 (347307) - březen 2022

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 84: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60851-1/změna Z1 (347308) - březen 2022

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně

Změna bude zrušena k 21. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60851-1 ed. 2 (347308) - březen 2022

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Obecně

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-22-8 (351001) - březen 2022

Výkonové transformátory - Část 22-8: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Zařízení vhodná pro použití v komunikačních sítích

340 Kč

ČSN EN IEC 63249-1 (353012) - březen 2022

Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62271-112/změna Z1 (354212) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 (354212) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62271-101 ed. 2/změna Z1 (354222) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 61010-2-091/změna Z1 (356502) - březen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

Změna bude zrušena k 1. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-091 ed. 2 (356502) - březen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.22t

465 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-091 ed. 2/změna A11 (356502) - březen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení

125 Kč

ČSN EN IEC 62855 (356610) - březen 2022

Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Analýza systémů elektrického napájení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 (356636) - březen 2022

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62954 (356638) - březen 2022

Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62271-206/změna Z1 (357190) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60384-24 ed. 2/změna Z1 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60384-25 ed. 2/změna Z1 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-24 ed. 3 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-25 ed. 3 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-807 (359039) - březen 2022

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-807: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Teplota rozkladu (Td) pomocí TGA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CLC/TR 50510 (359201) - březen 2022

Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60794-1-24/změna Z2 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60794-1-24/změna Z3 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-401 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-401: Elektrické zkušební metody - Zkratová zkouška (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-402 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-402: Elektrické zkušební metody - Zkouška bleskem (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 50411-2-4 ed. 2/změna Z1 (359249) - březen 2022

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A

Změna bude zrušena k 26. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 50411-2-4 ed. 3 (359249) - březen 2022

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63203-101-1 (359350) - březen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 101-1: Terminologie

190 Kč

ČSN EN 61318/změna Z1 (359721) - březen 2022

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61318 ed. 2 (359721) - březen 2022

Práce pod napětím - Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné pro nástroje, předměty a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61243-5/změna Z1 (359724) - březen 2022

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-213 (359724) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 213: Systém detekce a indikace napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 12665 (360001) - březen 2022 nové vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

590 Kč

ČSN EN IEC 60238 ed. 5/změna A2 (360383) - březen 2022

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - březen 2022 nové vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62868/změna Z1 (360701) - březen 2022

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna bude zrušena k 5. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62868-1 (360701) - březen 2022

Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 50604-1/změna A1 (364328) - březen 2022

Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 62133-2/změna A1 (364379) - březen 2022

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

125 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801) - březen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50090-6-2 (368051) - březen 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29101/změna Z1 (369708) - březen 2022

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí

65 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2/změna A11 (370000) - březen 2022

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

125 Kč

ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2/změna A11 (370000) - březen 2022

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

125 Kč

ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2/změna A11 (370000) - březen 2022

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

125 Kč

ČSN EN 50520 ed. 2/změna A1 (370560) - březen 2022

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích

125 Kč

ČSN EN 61534-1 ed. 2/změna A11 (371500) - březen 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61534-1 ed. 2/změna A2 (371500) - březen 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12732 (386412) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

350 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

350 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

350 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

350 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - březen 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10132 (420166) - březen 2022

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 603-3 (427205) - březen 2022 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12331 (513055) - březen 2022 nové vydání

Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11132 (560696) - březen 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro měření výkonu kvantitativního popisného senzorického panelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - březen 2022 nové vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - březen 2022 nové vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 14539 (654838) - březen 2022

Jednosložkové hnojivo typu dusičnanu amonného - Srovnávací studie pro stanovení pórovitosti (retence oleje)

230 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - březen 2022 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - březen 2022 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17387 (665232) - březen 2022

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13885-1 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13885-2 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13885-3 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22553-11 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 11: Stabilita lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-12 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-7 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-8 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 8: Hustota elektrického náboje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-9 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17035 (681110) - březen 2022

Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21392 (681521) - březen 2022

Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství těžkých kovů v kosmetických přípravcích metodou ICP/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1397 (696397) - březen 2022 nové vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13121-1 (698921) - březen 2022 nové vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Požadavky na specifikaci a přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13012 ed. 2 (699112) - březen 2022 nové vydání

Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13012/změna Z1 (699112) - březen 2022

Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 13617-1 ed. 2 (699117) - březen 2022 nové vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13617-1/změna Z1 (699117) - březen 2022

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 13617-2 ed. 2 (699117) - březen 2022 nové vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13617-2/změna Z1 (699117) - březen 2022

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 13617-3 ed. 2 (699117) - březen 2022 nové vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13617-3/změna Z1 (699117) - březen 2022

Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 13617-4 ed. 2 (699117) - březen 2022 nové vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13617-4/změna Z1 (699117) - březen 2022

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 934-6 (722326) - březen 2022 nové vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857) - březen 2022 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - březen 2022 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 14908-8 (738525) - březen 2022

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14908-9 (738525) - březen 2022

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1627 (746001) - březen 2022 nové vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - březen 2022 nové vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - březen 2022 nové vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - březen 2022 nové vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

440 Kč

ČSN EN 16759 (746090) - březen 2022

Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17410 (746709) - březen 2022

Plasty - Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-16 (756403) - březen 2022 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - březen 2022 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken s lněnými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

190 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - březen 2022 nové vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12447 (806160) - březen 2022 nové vydání

Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN IEC 62990-2 (833635) - březen 2022

Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par

550 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - březen 2022 nové vydání

Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení ztráty žíháním

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - březen 2022 nové vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - březen 2022 nové vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - březen 2022 nové vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-9 (838202) - březen 2022

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití

230 Kč

ČSN EN ISO 22940 (838325) - březen 2022

Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15883-5 (847150) - březen 2022

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11138-8 (855261) - březen 2022

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20166-4 (857032) - březen 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 4: Detekční techniky in situ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (875111) - březen 2022

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky, vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V15.1.1 (875111) - březen 2022

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA), vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-18 V15.1.1 (875111) - březen 2022

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE, vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-2 V2.1.1 (878596) - březen 2022

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V2.1.1 (878596) - březen 2022

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Rádiové antény mezi více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 527-2 +A1 (911105) - březen 2022 nové vydání

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 913 +A1 (940303) - březen 2022 nové vydání

Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13209-1 ed. 2 (943458) - březen 2022 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem

340 Kč

ČSN EN 13209-1/změna Z1 (943458) - březen 2022

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 27789 (982025) - březen 2022 nové vydání

Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč