ČSN (normy i změny) z dubna 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - duben 2021 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla

570 Kč

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - duben 2021 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

230 Kč

ČSN ISO 13373-5 (011440) - duben 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla

340 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - duben 2021 nové vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem

440 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - duben 2021 nové vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

440 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr

350 Kč

ČSN ISO 5845-2 (013152) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku

190 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - duben 2021 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení

340 Kč

ČSN EN ISO 22232-2 (015026) - duben 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy

550 Kč

ČSN 01 8003/změna Z1 (018003) - duben 2021

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

65 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - duben 2021 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 1460 (038561) - duben 2021 nové vydání

Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - duben 2021

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15607 (050311) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - duben 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - duben 2021

Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14728 (056826) - duben 2021 nové vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 10298 (078311) - duben 2021

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - duben 2021

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13088/změna A1 (078324) - duben 2021

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

125 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - duben 2021

Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - duben 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12569 (133065) - duben 2021 nové vydání

Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - duben 2021 nové vydání

Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62890 (180410) - duben 2021

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62828-4 (180432) - duben 2021

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62828-5 (180432) - duben 2021

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 5: Zvláštní postupy pro vysílače toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62541-10 ed. 2/změna Z1 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-3 ed. 2/změna Z1 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

Změna bude zrušena k 12. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-4 ed. 2/změna Z1 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-5 ed. 2/změna Z1 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

Změna bude zrušena k 14. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-6 ed. 2/změna Z1 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62541-10 ed. 3 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62541-14 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 62541-3 ed. 3 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62541-4 ed. 3 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 62541-5 ed. 3 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3 (184004) - duben 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11978/změna A1 (195216) - duben 2021

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - duben 2021 nové vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 10791-7 (200360) - duben 2021 nové vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 19744 (200474) - duben 2021

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12999 (270540) - duben 2021 nové vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - duben 2021 nové vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - duben 2021 nové vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - duben 2021 nové vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

190 Kč

ČSN EN 13814/změna Z1 (276001) - duben 2021

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 31. květnu 2022.

32 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15153-2 (280121) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

230 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - duben 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky

190 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky

945 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - duben 2021 nové vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17128 (307211) - duben 2021

Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6140 (313753) - duben 2021

Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6111 (317126) - duben 2021

Letectví a kosmonautika - Ethylen-propylenový elastomer (EPM/EPDM) - Tvrdost 80 IRHD pro statické těsnicí prvky v hydraulických systémech pro dlouhodobé použití - Norma materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - duben 2021

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemisťování letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1600 ed. 2/změna Z1 (331600) - duben 2021

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

125 Kč

ČSN EN 50678 (331610) - duben 2021

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

460 Kč

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2021

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

190 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 3/změna Z1 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 61496-2/změna Z1 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

Změna bude zrušena k 19. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

550 Kč

ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

440 Kč

ČSN EN IEC 61400-6/Oprava 1 (333160) - duben 2021

Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-8 (333432) - duben 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu

350 Kč

ČSN CLC/TS 50546/změna Z1 (333509) - duben 2021

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50546 (333509) - duben 2021

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

550 Kč

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 +A1 (334850) - duben 2021 nové vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61968-5 (334900) - duben 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50397-1 ed. 2 (347620) - duben 2021 nové vydání

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50397-1/změna Z1 (347620) - duben 2021

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče

Změna bude zrušena k 26. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60120 (348110) - duben 2021

Spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry

440 Kč

ČSN IEC 120/změna Z1 (348110) - duben 2021

Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce

Změna bude zrušena k 26. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60372 (348113) - duben 2021

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky

340 Kč

ČSN IEC 372/změna Z3 (348113) - duben 2021

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

Změna bude zrušena k 26. srpnu 2023.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-42/změna A1 (350000) - duben 2021

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

190 Kč

ČSN EN IEC 62003 (356654) - duben 2021

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62645 (356684) - duben 2021

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62433-6 (358795) - duben 2021

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 6: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování pulzní imunity - Pulzní imunita pro šíření poruch vedením (ICIM-CPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60747-17 (358797) - duben 2021

Polovodičové součástky - Část 17: Magnetický a kapacitní vazební člen pro základní a zesílenou izolaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60749-20 ed. 2/změna Z1 (358799) - duben 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Změna bude zrušena k 5. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-20 ed. 3 (358799) - duben 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60749-41 (358799) - duben 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-071-2/změna Z1 (359255) - duben 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 × 2 a 2 × 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna bude zrušena k 27. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-071-02 ed. 2 (359255) - duben 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-02: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízená prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-1-1 ed. 3/změna Z1 (359271) - duben 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra

Změna bude zrušena k 8. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-1 ed. 4 (359271) - duben 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3 (359275) - duben 2021

Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2/změna Z2 (364801) - duben 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - duben 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (364801) - duben 2021 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

550 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - duben 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovačů dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 20889 (369039) - duben 2021

Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27009 (369790) - duben 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862) - duben 2021

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení

230 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 62275 ed. 2/změna Z2 (370510) - duben 2021

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Změna bude zrušena k 29. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62275 ed. 3 (370510) - duben 2021 nové vydání

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

440 Kč

ČSN EN 61535/změna Z2 (370535) - duben 2021

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

Změna bude zrušena k 20. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (370535) - duben 2021 nové vydání

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15004-5 (389250) - duben 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 7438 (420401) - duben 2021

Kovové materiály - Zkouška ohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 643 (420462) - duben 2021 nové vydání

Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn

340 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - duben 2021 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)

190 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - duben 2021 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha

190 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy

550 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily

440 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily

550 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily

550 Kč

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - duben 2021 nové vydání

Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 18796-1 (450061) - duben 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 35104 (453101) - duben 2021

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Management aktivit v ledových podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15948 (461089) - duben 2021 nové vydání

Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - duben 2021 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - duben 2021 nové vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 73 (490685) - duben 2021 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 84 (490686) - duben 2021 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6884 (588762) - duben 2021

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - duben 2021

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3104 (656216) - duben 2021 nové vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - duben 2021

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - duben 2021

Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 993-10 (726020) - duben 2021

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16534 (727066) - duben 2021 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

230 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - duben 2021 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - duben 2021 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 17140 (727252) - duben 2021

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - duben 2021 nové vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - duben 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9053-2 (730502) - duben 2021

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - duben 2021 nové vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - duben 2021

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-7/Oprava 1 (731302) - duben 2021

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

20 Kč

ČSN EN 17282 (736369) - duben 2021

Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15009 (770536) - duben 2021 nové vydání

Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21976 (774004) - duben 2021

Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 24264 (795235) - duben 2021

Obuv - Zkoušení dutých a kompaktních podpatků a patníků - Pevnost připevnění patníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13274-4 (832205) - duben 2021 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - duben 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - duben 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 17340 (834752) - duben 2021

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - duben 2021 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - duben 2021 nové vydání

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - duben 2021 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

440 Kč

ČSN EN ISO 8836 ed. 2 (855830) - duben 2021 nové vydání

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8836/změna Z1 (855830) - duben 2021

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 23402-1 (856098) - duben 2021

Stomatologie - Přenosná stomatologická zařízení určená pro použití mimo zdravotnická prostředí - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - duben 2021 nové vydání

Stomatologie - Fluoridové laky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22598 (856374) - duben 2021

Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - duben 2021 nové vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 (872001) - duben 2021

Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 (875101) - duben 2021

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 609 V2.2.1 (875148) - duben 2021

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 (875183) - duben 2021

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 340 V1.2.1 (879051) - duben 2021

Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1081 +A1 (917866) - duben 2021 nové vydání

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - duben 2021 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč