ČSN (normy i změny) z února 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14007 (010907) - únor 2021

Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14008 (010908) - únor 2021

Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 20816-9 (011412) - únor 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - únor 2021

Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62656-8 (013746) - únor 2021

Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - únor 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality

230 Kč

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - únor 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů - Část 2: Minimální požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 19299 (018397) - únor 2021

Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/Oprava 1 (052205) - únor 2021

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

20 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - únor 2021

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12542 (078212) - únor 2021 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - únor 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29464 (125000) - únor 2021 nové vydání

Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

ČSN EN 17141 (125302) - únor 2021

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14628-1 (132081) - únor 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody - Část 1: PE povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 13215 +A1 (140619) - únor 2021 nové vydání

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62769-103-1/změna Z1 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Změna bude zrušena k 2. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62769-103-4/změna Z1 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET

Změna bude zrušena k 2. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62769-109-1/změna Z1 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Změna bude zrušena k 2. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1 ed. 2 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4 ed. 2 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1 ed. 2 (184005) - únor 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61969-1 ed. 2/změna Z1 (188003) - únor 2021

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Změna bude zrušena k 16. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 (188003) - únor 2021

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62966-2 (188006) - únor 2021

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-1 +A1 (268804) - únor 2021 nové vydání

Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

590 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - únor 2021 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16842-10 (268818) - únor 2021

Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - únor 2021

Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-20 ed. 2 (274003) - únor 2021 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

945 Kč

ČSN EN 81-20/změna Z1 (274003) - únor 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 81-50 ed. 2 (274003) - únor 2021 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

590 Kč

ČSN EN 81-50/změna Z1 (274003) - únor 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - únor 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - únor 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 19014-4 (278017) - únor 2021

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16486 +A1 (278403) - únor 2021 nové vydání

Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0101 (280101) - únor 2021 nové vydání

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel

230 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - únor 2021

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17285 (280351) - únor 2021

Železniční aplikace - Akustika - Měření dveřních varovných signálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13979-1 (280525) - únor 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - únor 2021

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17355 (281561) - únor 2021

Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15328 (284033) - únor 2021

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 17350 (310504) - únor 2021

SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - únor 2021 nové vydání

Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - únor 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321) - únor 2021 nové vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-171 (330050) - únor 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 520 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-5 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 55035/změna A11 (334235) - únor 2021

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

125 Kč

ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 (334591) - únor 2021 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

550 Kč

ČSN EN 50131-2-4/změna Z2 (334591) - únor 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Změna bude zrušena k 30. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - únor 2021

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-1 ed. 2/změna Z1 (334900) - únor 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

Změna bude zrušena k 3. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 (334900) - únor 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62351-4/změna A1 (335011) - únor 2021

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 61980-2 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 50128 ed. 2/změna A2 (342680) - únor 2021

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

230 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - únor 2021

Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61631/změna Z1 (345852) - únor 2021

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Změna bude zrušena k 11. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61631 ed. 2 (345852) - únor 2021

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60296 ed. 2/změna Z1 (346738) - únor 2021

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

Změna bude zrušena k 31. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60296 ed. 3 (346738) - únor 2021

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení

440 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - únor 2021

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60317-0-2 ed. 2/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu

Změna bude zrušena k 15. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-0-4 ed. 2/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna bude zrušena k 1. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-0-6/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna bude zrušena k 14. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-12/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna bude zrušena k 10. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-17/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna bude zrušena k 10. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-18/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna bude zrušena k 10. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-25/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna bude zrušena k 14. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-60/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-61/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna bude zrušena k 12. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-62/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna bude zrušena k 15. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-70/změna Z1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-2 ed. 3 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-4 ed. 3 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-6 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60317-12 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-17 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-18 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-25 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-1: Měděný vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-2: Hliníkový vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-4 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-4: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-1: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-61 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-62 ed. 2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-1 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-1: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-2 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-2: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný/lakovaný, teplotní index 155

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-82 (347307) - únor 2021

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 82: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60471 (348114) - únor 2021

Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce - Rozměry

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001) - únor 2021

Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství

570 Kč

ČSN EN 61007/změna Z1 (351062) - únor 2021

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Změna bude zrušena k 24. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61007 ed. 2 (351062) - únor 2021

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-4 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-61 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 61: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm s rychlospojkou, série Q4.1-9.5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-63 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 63: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedace 75 ohmů (typ BNC 75)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - únor 2021

Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-012 (354621) - únor 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-012: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory s vnitřní západkou, založené na rozhraní konektorů M12 podle IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 a IEC 61076-2-113

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62859 (356646) - únor 2021

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63067 (360065) - únor 2021

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1837 (360457) - únor 2021 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5/změna A11 (361045) - únor 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3/změna A1 (361050) - únor 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

125 Kč

ČSN EN 50597 ed. 2/změna Z1 (361060) - únor 2021

Spotřeba energie výdejních strojů

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62885-4 (361060) - únor 2021

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63169 (361060) - únor 2021

Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63252 (361060) - únor 2021

Spotřeba energie výdejních strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62938 (364633) - únor 2021

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62788-1-6/změna A1 (364660) - únor 2021

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60601-1-12/změna A1 (364801) - únor 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

190 Kč

ČSN EN 60601-1-9/změna A2 (364801) - únor 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí

125 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - únor 2021 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60263 (368810) - únor 2021

Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15004-2 (389250) - únor 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - únor 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - únor 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - únor 2021

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - únor 2021 nové vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - únor 2021 nové vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 16808 (454001) - únor 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Ruční výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - únor 2021 nové vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - únor 2021 nové vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17374 (467065) - únor 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7932/změna A1 (560092) - únor 2021

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

340 Kč

ČSN EN 17375 (569552) - únor 2021

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7540 (580185) - únor 2021 nové vydání

Koření a kořenící látky - Mletá sladká a pálivá paprika (Capsicum annuum L. a Capsicum frutescens L.) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7541 (580194) - únor 2021

Koření a kořenící látky - Spektrofotometrické stanovení extrahovatelné barvy v paprice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 3949 (635412) - únor 2021 nové vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - únor 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - únor 2021 nové vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 5165 (656162) - únor 2021 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6501 (656501) - únor 2021

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic

125 Kč

ČSN EN 589/změna Z1 (656503) - únor 2021

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

32 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - únor 2021 nové vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - únor 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24443/Oprava 1 (681508) - únor 2021

Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23208/změna A1 (697200) - únor 2021

Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - únor 2021 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-2 (721184) - únor 2021 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

125 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - únor 2021 nové vydání

Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy

230 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - únor 2021

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16809-1 (727248) - únor 2021 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

350 Kč

ČSN EN 16516 +A1 (728012) - únor 2021

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002) - únor 2021 nové vydání

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002) - únor 2021 nové vydání

National Annex - Eurocode: Basis of structural design

190 Kč

ČSN EN 1990/změna Z5 (730002) - únor 2021

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

32 Kč

ČSN EN ISO 19650-5 (730150) - únor 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - únor 2021

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12715 (731071) - únor 2021 nové vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - únor 2021 nové vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení

570 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12608-1 +A1 (746707) - únor 2021

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - únor 2021 nové vydání

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - únor 2021 nové vydání

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7737 (757737) - únor 2021

Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí

340 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 17073/Oprava 1 (760735) - únor 2021

Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN ISO 18841 (761505) - únor 2021

Tlumočnické služby - Obecné požadavky a doporučení

340 Kč

ČSN EN 17398 (763109) - únor 2021

Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - únor 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Obecné principy zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - únor 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - únor 2021 nové vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12960 (806161) - únor 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 363/Oprava 1 (832650) - únor 2021

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

20 Kč

ČSN EN 469 (832800) - únor 2021 nové vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1150/změna Z1 (832821) - únor 2021

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 17353 (832821) - únor 2021

Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13356/změna Z1 (832822) - únor 2021

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2023.

32 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13017 (856356) - únor 2021 nové vydání

Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 21151 (857026) - únor 2021

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na mezinárodní harmonizační protokoly určující metrologickou návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a lidským vzorkům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 208 V3.3.1 (875121) - únor 2021

Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.2.1 (879045) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.3.1 (879050) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 14350 (943455) - únor 2021

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 14350-1/změna Z1 (943455) - únor 2021

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 30. červnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14350-2/změna Z1 (943455) - únor 2021

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 2: Chemické požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 30. červnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17429 (961580) - únor 2021

Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 17230 (977230) - únor 2021

Informační technologie - RFID v železniční síti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - únor 2021 nové vydání

Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma

770 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-7 (979901) - únor 2021

Elektronické fakturace - Část 7: Metodika rozvoje a použití EN 16931-1 vyhovující strukturované specifikaci použití základní faktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč