1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN (normy i změny) z ledna 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7870-2/Oprava 1 (010272) - leden 2021

Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy

20 Kč

ČSN P ISO/TS 23406 (010383) - leden 2021

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-4/Oprava 1 (011300) - leden 2021

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

20 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - leden 2021 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

230 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - leden 2021

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10893-10/změna A1 (015061) - leden 2021

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-11/změna A1 (015061) - leden 2021

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-9/změna A1 (015061) - leden 2021

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

125 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - leden 2021 nové vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

2 240 Kč

ČSN EN 16157-5 (018295) - leden 2021

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat

590 Kč

ČSN EN ISO 14907-1 (018381) - leden 2021

Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - leden 2021 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall

440 Kč

ČSN EN 17358 (018504) - leden 2021

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

340 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

230 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - leden 2021

Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

190 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

190 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 6947 (050024) - leden 2021 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - leden 2021 nové vydání

Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

340 Kč

ČSN ISO 24394 (050719) - leden 2021

Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 17038-2/Oprava 1 (113152) - leden 2021

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8624 (195101) - leden 2021 nové vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 14955-3 (200060) - leden 2021

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - leden 2021 nové vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - leden 2021 nové vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 17543-1 (200350) - leden 2021

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007) - leden 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

590 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9130 (310432) - leden 2021

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - leden 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16604-30-03 (310550) - leden 2021

Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(221) +A1/změna A4 (330050) - leden 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

65 Kč

ČSN IEC 50(531)/změna A2 (330050) - leden 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

65 Kč

ČSN IEC 60050-561/změna A2 (330050) - leden 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

125 Kč

ČSN IEC 60050(723)/změna A6 (330050) - leden 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

65 Kč

ČSN EN 62745/změna A11 (332209) - leden 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení

125 Kč

ČSN EN 50155 ed. 4/Oprava 2 (333555) - leden 2021

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

20 Kč

ČSN EN 61970-301 ed. 5/změna Z1 (334910) - leden 2021

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna bude zrušena k 31. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910) - leden 2021

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2/změna Z1 (341392) - leden 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

Změna bude zrušena k 23. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392) - leden 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2/Oprava 1 (345791) - leden 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-3 ed. 2/změna Z1 (350000) - leden 2021

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

Změna bude zrušena k 30. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 (350000) - leden 2021

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory

350 Kč

ČSN EN 60512-9-5/změna Z1 (354055) - leden 2021

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Změna bude zrušena k 14. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2 (354055) - leden 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60352-3/změna Z1 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna bude zrušena k 14. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62271-108/změna Z1 (354226) - leden 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna bude zrušena k 13. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226) - leden 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-8 (356131) - leden 2021

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-8: Komunikační profil pro sítě podle souboru ISl/IEC 14908

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60401-1/změna Z1 (358460) - leden 2021

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 19. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60401-1 ed. 2 (358460) - leden 2021

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti a odkazy pro značení rozměrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63182-1/Oprava 1 (358473) - leden 2021

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace

20 Kč

ČSN EN IEC 62433-1/Oprava 1 (358795) - leden 2021

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2/změna A1 (359255) - leden 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62149-11 (359276) - leden 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62614/změna Z1 (359291) - leden 2021

Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Změna bude zrušena k 15. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62614-1 (359291) - leden 2021

Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 45553 (360823) - leden 2021

Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1/změna A2 (361960) - leden 2021

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

125 Kč

ČSN EN 62920/změna A11 (364641) - leden 2021

Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 62788-1-7 (364660) - leden 2021

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62366-1/změna A1 (364861) - leden 2021

Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky

340 Kč

ČSN EN IEC 63181-2 (367012) - leden 2021

Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63034 (367014) - leden 2021

Mikroreproduktory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 3/změna A1 (369071) - leden 2021

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 334 (386445) - leden 2021 nové vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

945 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - leden 2021 nové vydání

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - leden 2021 nové vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

590 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - leden 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem

190 Kč

ČSN EN ISO 4947 (420519) - leden 2021

Ocel a litina - Stanovení obsahu vanadu - Potenciometrická titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - leden 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 11961/změna A1 (451392) - leden 2021

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 12404 (490678) - leden 2021

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - leden 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 201 ed. 2/změna Z1 (691700) - leden 2021

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 31. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - leden 2021

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-2 (721184) - leden 2021

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12670 (721402) - leden 2021 nové vydání

Přírodní kámen - Terminologie

770 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - leden 2021

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16546 (727067) - leden 2021

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 29470 (727068) - leden 2021

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - leden 2021

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12414 (737080) - leden 2021 nové vydání

Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14451 (755413) - leden 2021

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15096 (755429) - leden 2021

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7611 (757611) - leden 2021 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 13850 (760201) - leden 2021 nové vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy

770 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 20136 (793866) - leden 2021 nové vydání

Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - leden 2021 nové vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou

340 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - leden 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-29 (800216) - leden 2021

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentním vláknem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 20418-3 (800220) - leden 2021

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17323 (806122) - leden 2021

Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - leden 2021 nové vydání

Stany pro táboření - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 21420 (832300) - leden 2021 nové vydání

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - leden 2021 nové vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene

230 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - leden 2021 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

230 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - leden 2021 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami

350 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - leden 2021 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh

440 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - leden 2021

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14155 (854001) - leden 2021 nové vydání

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe

590 Kč

ČSN EN ISO 22569 (856058) - leden 2021

Stomatologie - Multifunkční násadce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22052 (856059) - leden 2021

Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23325 (856316) - leden 2021

Stomatologie - Korozní odolnost zubního amalgámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 ed. 2 (857006) - leden 2021 nové vydání

Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20776-1/změna Z1 (857006) - leden 2021

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

Změna bude zrušena k 31. červenci 2023.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 681-1 V1.1.2 (870029) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 681-2 V1.1.2 (870029) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 681-3 V1.1.2 (870029) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 3: Generalizované rozhraní jednotných rádiových aplikací (gURAI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 681-4 V1.1.2 (870029) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 (870030) - leden 2021

CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2 (870031) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 (874008) - leden 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 (874008) - leden 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 113 V3.1.1 (875005) - leden 2021

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17396 (917833) - leden 2021

Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17229 (940400) - leden 2021 nové vydání

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení

230 Kč

ČSN EN 13451-2 +A1 (940915) - leden 2021 nové vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

230 Kč

ČSN EN 14988 +A1 (943418) - leden 2021 nové vydání

Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 1064 (982008) - leden 2021 nové vydání

Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč