1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN (normy i změny) z července 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 14253 +A1 (011436) - červenec 2008

Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 15589 (015004) - červenec 2008

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10062 (038121) - červenec 2008

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 11463/změna Z1 (038146) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze

Změna byla zrušena k 1. červnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11303/změna Z1 (038204) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

32 Kč

ČSN ISO 11844-1/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

Změna byla zrušena k 1. únoru 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11844-2/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11844-3/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

Změna byla zrušena k 1. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 21952 (055313) - červenec 2008

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 13611 (061820) - červenec 2008

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky

Norma byla zrušena k 1. červenci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 483/změna A4 (075323) - červenec 2008

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-2 (132200) - červenec 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

770 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - červenec 2008

Zdravotnětechnické armatury - Sprchová hadice pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1112 (137197) - červenec 2008

Zdravotnětechnické armatury - Vývody pro sprchy pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a 2 - Všeobecné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15027 (278649) - červenec 2008

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15227 (280321) - červenec 2008

Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 15496 (309060) - červenec 2008

Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody na zámky k jízdnímu kolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN IEC 27-4/změna Z1 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Značky veličin točivých elektrických strojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60027-2/změna Z2 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50017/změna Z1 (330374) - červenec 2008

Nevýbušná elektrická zařízení - Pískový závěr "q"

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420) - červenec 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

550 Kč

ČSN EN 60664-5/změna Z1 (330420) - červenec 2008

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-2 ed. 2 (332320) - červenec 2008

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

Norma byla zrušena k 25. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-2/změna Z1 (332320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-29-1 (332320) - červenec 2008

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.17t

Norma byla zrušena k 23. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-29-2 (332320) - červenec 2008

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.15t

Norma byla zrušena k 20. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-5 (332320) - červenec 2008

Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.15t

Norma byla zrušena k 24. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-1 ed. 2 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.13t

Norma byla zrušena k 15. říjnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-1/změna Z1 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 1: Jednofázové vypínače s Um nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-2 ed. 2 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Un nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.13t

Norma byla zrušena k 15. říjnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-2/změna Z1 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-410 (334850) - červenec 2008

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

Norma byla zrušena k 4. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50156-1/Oprava 1 (335003) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace

Změna byla zrušena k 26. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50463 (341566) - červenec 2008

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.13t

Norma byla zrušena k 15. říjnu 2015 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60819-3-3/Oprava 1 (346570) - červenec 2008

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7116 (347116) - červenec 2008

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro pryskyřičné směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma byla zrušena k 18. září 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50497 (347117) - červenec 2008

Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů

125 Kč

ČSN 34 7469-1/změna Z1 (347469) - červenec 2008

Materiálová charakteristika - Část 1: Směsi používané v kabelových příslušenstvích - Pryskyřičné směsi před vulkanizací a při vulkanizaci

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7616-5M (347616) - červenec 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací a pláštěm z PVC a vícepárové kabely s izolací z PVC nebo polyethylenu a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - červenec 2008

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101) - červenec 2008

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z2 5.21t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (přejít na náhradu).

992 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení

590 Kč

ČSN EN 62271-2/změna Z1 (354221) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 2: Hodnocení seismické odolnosti pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-207 (354221) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seismické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.12t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-1 ed. 3/změna A1 (354508) - červenec 2008

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 29. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60405 (356664) - červenec 2008

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 22. červenci 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60405/změna Z1 (356664) - červenec 2008

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - červenec 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-3 (359249) - červenec 2008

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněné řadové vláknové kryty Typu 1, pro kategorii S & A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 21. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60064/změna A4 (360130) - červenec 2008

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

440 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A11 (360340) - červenec 2008

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

230 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - červenec 2008

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna A12 (361045) - červenec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

125 Kč

ČSN EN 60745-2-19/změna A11 (361575) - červenec 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4/změna Z1 (361950) - červenec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960) - červenec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61157 ed. 2 (364882) - červenec 2008 aktuální vydání

Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

670 Kč

ČSN EN 61157/změna Z1 (364882) - červenec 2008

Ultrazvuk - Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61689 ed. 2 (364886) - červenec 2008

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 2. dubnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61689/změna Z1 (364886) - červenec 2008

Ultrazvuk - Fyzikálně-terapeutické systémy - Požadavky na užitné vlastnosti a metody měření v rozsahu kmitočtů 0,5 MHz až 5 MHz

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50346/změna A1 (369073) - červenec 2008

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15320 (369749) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 100 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369750) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15480-2 (369750) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 2: Struktury logických dat a služby karty

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60423 ed. 2 (370000) - červenec 2008 aktuální vydání

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

230 Kč

ČSN EN 60423/změna Z1 (370000) - červenec 2008

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-209 (370921) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN IEC 859/změna Z1 (370921) - červenec 2008

Kabelové koncovky pro plynem izolované, kovově kryté, těsně zapouzdřené rozváděče na jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-1/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-2/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 2: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % methanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-3/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 3: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % methanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-4/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 4: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-5/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 5: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % objemové koncentrace plynu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50073/změna Z1 (378340) - červenec 2008

Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6327 (385573) - červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem

230 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - červenec 2008

Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10028-7 (420937) - červenec 2008

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

Norma byla zrušena k 1. únoru 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10273 (421030) - červenec 2008

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

Norma byla zrušena k 1. únoru 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN ISO 687 (441384) - červenec 2008

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - červenec 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Epoxidové povlaky nanášené natavením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 2300-6/Oprava 1 (462300) - červenec 2008

Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

20 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 15102 (503410) - červenec 2008

Dekorační tapety - Výrobky ve formě rolí a desek

Norma byla zrušena k 1. červnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN 263 (646920) - červenec 2008 aktuální vydání

Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15376 (656511) - červenec 2008

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - červenec 2008

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1062-3 (672020) - červenec 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12440 (721401) - červenec 2008

Přírodní kámen - Pojmenování

Norma byla zrušena k 1. červnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12737 +A1 (723054) - červenec 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

340 Kč

ČSN EN 14651 +A1 (723431) - červenec 2008

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14721 +A1 (723432) - červenec 2008

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1007-6 (727565) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 1071-6 (727570) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 6: Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14186 (727586) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-7/NA ed. A (730035) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1991-1-7:2006, která je součástí ČSN EN 1991-1-7:2007)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15254-4 (730855) - červenec 2008

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1366-9 (730857) - červenec 2008

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-11:2006, která je součástí ČSN EN 1993-1-11:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-3/NA ed. A (731401) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-3:2006, která je součástí ČSN EN 1993-1-3:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-4/NA ed. A (731401) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-4:2006, která je součástí ČSN EN 1993-1-4:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-5/NA ed. A (731401) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-5:2006, která je součástí ČSN EN 1993-1-5:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14989-2 (734242) - červenec 2008

Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15330-1/Oprava 1 (735987) - červenec 2008

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-2/NA ed. A (736205) - červenec 2008

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-2:2006, která je součástí ČSN EN 1993-2:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN 74 4505 (744505) - červenec 2008

Podlahy - Společná ustanovení

Norma byla zrušena k 1. červnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15362 (755645) - červenec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 752 (756110) - červenec 2008

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2008 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - červenec 2008

Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

1 690 Kč

ČSN ISO 5667-18/Oprava 2 (757051) - červenec 2008

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 26082 (793824) - červenec 2008

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ušpinění automobilové usně metodou oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1845 (798002) - červenec 2008 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13274-7 (832205) - červenec 2008

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14387 +A1 (832220) - červenec 2008 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - červenec 2008

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky

230 Kč

ČSN EN 471 +A1 (832820) - červenec 2008

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.09t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1149-5 (832845) - červenec 2008

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15061 (833372) - červenec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11079 (833556) - červenec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

350 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - červenec 2008 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.3.1 (875124) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.2.2 (875124) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 537-1 V1.1.2 (875140) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 (875140) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 448 V1.1.1 (876049) - červenec 2008

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.2.1 (878595) - červenec 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12227-2/Oprava 1 (910607) - červenec 2008

Dětské ohrádky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15567-1 (942403) - červenec 2008

Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15567-2 (942403) - červenec 2008

Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 2: Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19440 (974105) - červenec 2008

Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 14463 (980012) - červenec 2008

Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu lékařských klasifikačních systémů (CIaML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15521 (980018) - červenec 2008

Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.