ČSN (normy i změny) z října 1989

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 3516 (023516) - říjen 1989

Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

222 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7501 (137501) - říjen 1989

Tlakoměrové kohouty. Ventily a další součásti tlakoměrových přípojek. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 13 7510 (137510) - říjen 1989

Tlakoměrové kohouty PN 16

65 Kč

ČSN 13 7517 (137517) - říjen 1989

Tlakoměrové ventily PN 250, PN 630

65 Kč

ČSN 13 7524 (137524) - říjen 1989

Součásti tlakoměrových přípojek PN 630

190 Kč

ČSN 13 7530 (137530) - říjen 1989

Tlakoměrové kondenzační smyčky PN 250

125 Kč

ČSN 13 7540 (137540) - říjen 1989

Ploché těsnění pro tlakoměrové přípojky

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2501 (222501) - říjen 1989

Nástroje na ozubení. Odvalovací frézy na válcová ozubená kola s evolventním profilem. Základní profily zubů

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1100/změna Za (351100) - říjen 1989

Výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0620-2 (420620) - říjen 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 4901 (464901) - říjen 1989

Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1534-2/změna Za (631534) - říjen 1989

Zkoušení pneumatik. Prověřování trvanlivosti struktury plášťů pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla na bubnovém zkušebním stroji. Podmínky a postup zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-6 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

382 Kč

ČSN 69 0010-4-9 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

262 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2400/změna Zb (732400) - říjen 1989

Provádění a kontrola betonových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6206/změna Za (736206) - říjen 1989

Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 3022/změna Zd (803022) - říjen 1989

Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Užitné vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.