ČSN 47 0138 (470138) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Sázeče brambor. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6544-88. Norma platí pro sázeče brambor na nepředklíčenou a předklíčenou sadbu. Do normy je doplněno 11 čs. doplňků, z nichž dva se týkají ochrany zdraví. Jde o čl.4.7.1, který se týká hodnocení bezpečnosti konstrukce a čl.4.7.2, který se týká zkoušení ergonomických ukazatelů a požadavků bezpečnosti práce. V obou článcích se především odkazuje na - v době schválení normy - platné technické normy, zejména ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0172, ČSN 47 0173, ČSN 47 0174, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176 a ČSN 47 0177. Dále se uvádí, že tam, kde nejsou příslušné ST SEV do soustavy čs. norem zavedeny, se postupuje podle směrnic MZ ČSR č. 65/1985 sb. Hyg. předp., resp. na úpravu MZ SSR č. 2/1987 Vest. MZ SSR. ČSN 47 0138 byla schválena 18.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 47 0138 z 21.9.1977.
"Změnou 1)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 nahrazují odkazy na zrušené ON odkazem na ČSN 47 0009 a ČSN 47 0010.

Označení ČSN 47 0138 (470138)
Katalogové číslo 29134
Cena 340 Kč340
Datum schválení 18. 10. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963291345
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 38
  • ČSN 470138
  • ČSN 47 01 38 : 1989
  • ČSN 470138:1989
  • ČSN 47 0138:1989