ČSN 65 6316 (656316) Zrušená norma

Plastické mazivá. Metóda stanovenia obsahu mechanických nečistôt rozkladom kyselinou chlorovodíkovou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5872-87. Platí pro plastická maziva, která obsahují tuhé látky (grafit, bentonit, disulfid molybdenu apod.). Podstata zkoušky: Metoda spočívá v rozpuštění maziva ve směsi rozpouštědel, rozkladu maziva 2O % roztokem kyseliny chlorovodíkové, filtraci roztoku přes filtr podle čl.3.5 s následným zpracováním usazeniny na filtru horkým rozpouštědlem a horkou destilovanou vodou a v stanovení hmotnosti usazeniny. Jako směs rozpouštědel se používá směsi složené z 3 dílů toluenu, 1 dílu ethanolu a 1 dílu tetrachlormethanu "nebo jiného rozpouštědla s podobným účinkem". Nikde není uvedeno, čím by mohl být tetrachlormethan nahrazen ani není uvedeno, jaké riziko při práci s touto toxickou látkou vzniká. (Dokonce se v normě neodkazuje ani na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Z tohoto hlediska charakterizovala dosud platná norma jiné riziko, protože předepisovala lihobenzenovou směs. Lze jen litovat že jedno toxické rozpouštědlo (benzen) bylo nahrazeno jiným toxickým - i když jinak účinkujícím - rozpouštědlem (tetrachlormethan)! Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 6316 byla schválena 13.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 65 6316 z 7.4.1953.

Označení ČSN 65 6316 (656316)
Katalogové číslo 30144
Cena 125 Kč125
Datum schválení 19. 10. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301440
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 63 16
  • ČSN 656316
  • ČSN 65 63 16 : 1989
  • ČSN 656316:1989
  • ČSN 65 6316:1989