ČSN 11 7003 (117003) Zrušená norma

Čerpadla. Hydrostatická čerpadla rotační a s kmitavým pohybem. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro konstrukci, výrobu, montáž a zkoušení strojních čerpadel hydrostatických rotačních a s kmitavým pohybem, určených pro dopravu čistých i chemicky znečištěných, abrazivních i chemicky aktivních kapalin do teploty 450°C. Typická předmětová technická norma stanovující technické požadavky na konstrukci a výrobu. V technických požadavcích jsou normalizovány i požadavky na hluk a vibrace. Podle čl. 40 a 41 je sice odkaz na příslušné předpisy o hluku (vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb.) a také na technické normy (ČSN 01 1603 a ČSN 01 1615), ale konkrétní hodnoty hluku normalizovány nejsou. Podobně v čl. 45 - 55, které se týkají vibrací, jsou odkazy na ČSN 01 1390 a ČSN 01 1411, ale ani zde nejsou normalizovány konkrétní hodnoty. Pouze v čl. 56 je uvedeno, že předmětové technické normy pro jednotlivé druhy čerpadel musí obsahovat třídy mohutnosti kmitání. ČSN 11 7003 byla schválena 21.12.1988 a nabyla účinnosti od 1.11.1989. Nahradila ČSN 11 7003 z 2.10.1968.
"Změnou a)-6/1990" se s účinností od 1.8.1990 provádí v normě úpravy v souvislosti se změnou ON 11 0112 na ČSN 02 1021.

Označení ČSN 11 7003 (117003)
Katalogové číslo 24925
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1989
Datum účinnosti 1. 11. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963249254
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 14847 (117011)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 11 70 03
  • ČSN 117003
  • ČSN 11 70 03 : 1989
  • ČSN 117003:1989
  • ČSN 11 7003:1989