ČSN (normy i změny) ze srpna 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3218 (013218) - srpen 1987

Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol

190 Kč

ČSN 01 3419 (013419) - srpen 1987

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

350 Kč

ČSN 01 3464 (013464) - srpen 1987

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

440 Kč

ČSN 01 3850 (013850) - srpen 1987

Reprografie. Ukládání mikrografických médií

190 Kč

ČSN 01 4689 (014689) - srpen 1987

Základné pravidlá zameniteľnosti. Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Lícovanie

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1016 (031016) - srpen 1987

Závitovkové prevodovky s valcovou závitovkou na všeobecné použitie. Rady základných parametrov

65 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9313 (119313) - srpen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1180 (131180) - srpen 1987

Potrubí a armatury. Záslepky potrubí PN 6 až PN 40

125 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 6003 (166003) - srpen 1987

Stavební kování. Názvy a definice

230 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1101 (221101) - srpen 1987

Šroubovité vrtáky. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 22 1833 (221833) - srpen 1987

Protahovací nástroje. Protahovací trny na náboje se šestidrážkovým rovnobokým profilem

65 Kč

ČSN 22 1834 (221834) - srpen 1987

Protahovací nástroje. Protahovací trny na náboje s osmidrážkovým rovnobokým profilem

125 Kč

ČSN 22 1843 (221843) - srpen 1987

Preťahovacie nástroje. Pretláčacie tŕne na náboje so šesťdrážkovým rovnobokým profilom. Rozmery

65 Kč

ČSN 22 1860 (221860) - srpen 1987

Protahovací nástroje. Protahovací trny na náboje s jemnědrážkovým profilem

65 Kč

ČSN 22 2114 (222114) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové pravořezné s kuželovou stopkou

32 Kč

ČSN 22 2142 (222142) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné polohrubozubé s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2143 (222143) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní levořezné polohrubozubé s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2146 (222146) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné jemnozubé s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2147 (222147) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní levořezné jemnozubé s kuželovou stopkou

32 Kč

ČSN 22 2148 (222148) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné hrubozubé s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2149 (222149) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní levořezné hrubozubé s kuželovou stopkou

32 Kč

ČSN 22 2197 (222197) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné hrubozubé s kuželovou stopkou s otvorem pro zajišťování klínem

32 Kč

ČSN 22 2198 (222198) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné polohrubozubé s kuželovou stopkou s otvorem pro zajišťování klínem

65 Kč

ČSN 22 2199 (222199) - srpen 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné jemnozubé s kuželovou stopkou s otvorem pro zajišťování klínem

32 Kč

ČSN 22 2902 (222902) - srpen 1987

Pilové listy na kovy. Pilové kotouče segmentové na kovy. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 22 3374 (223374) - srpen 1987

Závitové frézy s kuželovou stopkou na metrické závity vnější. Základní rozměry

32 Kč

ČSN 22 3376 (223376) - srpen 1987

Závitové frézy s kuželovou stopkou na metrické závity vnitřní. Základní rozměry

32 Kč

ČSN 22 3381 (223381) - srpen 1987

Závitové frézy nástrčné na metrické závity vnitřní. Základní rozměry

32 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1431 (241431) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Dlhé frézovacie tŕne s kužeľovou stopkou 7:24

125 Kč

ČSN 24 1435 (241435) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Vodiace puzdrá k dlhým frézovacím tŕňom

65 Kč

ČSN 24 1436 (241436) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Rozperné krúžky k dlhým frézovacím tŕňom

65 Kč

ČSN 24 1437 (241437) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Matice k dlhým frézovacím tŕňom

65 Kč

ČSN 24 1438 (241438) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Rozperné krúžky vrúbkované k dlhým frézovacím tŕňom

65 Kč

ČSN 24 1439 (241439) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Priradenie rozperných krúžkov s frézovacím tŕňom

190 Kč

ČSN 24 1445 (241445) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Upínacie skrutky na vretená frézok s kužeľovou dutinou 7:24

65 Kč

ČSN 24 1448 (241448) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Matice upínacích skrutiek pre vretená s kužeľovou dutinou 7:24

32 Kč

ČSN 24 1449 (241449) - srpen 1987

Náradie na upínanie fréz. Hlavy upínacích skrutiek pre vretená s kužeľovou dutinou 7:24

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4075 (254075) - srpen 1987

Mezní závitové trny. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4080 (254080) - srpen 1987

Dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4081 (254081) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4084 (254084) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení dobrých pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4090 (254090) - srpen 1987

Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4091 (254091) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4094 (254094) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení zmetkových pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8600 (268600) - srpen 1987

Bezmotorové vozíky. Třídění

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 6854 (356854) - srpen 1987

Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky

190 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1301 (411301) - srpen 1987

Oceľ 11 301

65 Kč

ČSN 41 1304 (411304) - srpen 1987

Oceľ 11 304

32 Kč

ČSN 41 1305 (411305) - srpen 1987

Oceľ 11 305

65 Kč

ČSN 41 1321 (411321) - srpen 1987

Oceľ 11 321

32 Kč

ČSN 41 1331 (411331) - srpen 1987

Oceľ 11 331

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0008 (420008) - srpen 1987

Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků

230 Kč

ČSN 42 0127 (420127) - srpen 1987

Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy

230 Kč

ČSN 42 0530 (420530) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu

190 Kč

ČSN 42 0534 (420534) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení zirkonia

230 Kč

ČSN 42 0541 (420541) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry

230 Kč

ČSN 42 0542 (420542) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka

230 Kč

ČSN 42 0624 (420624) - srpen 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení síry pomocí automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0635-14 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-15 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce a metodou plamenové fotometrie

125 Kč

ČSN 42 0635-16 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0648-12 (420648) - srpen 1987

Chrom kovový. Metody stanovení obsahu cínu

230 Kč

ČSN 42 0743 (420743) - srpen 1987

Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku

230 Kč

ČSN 42 1190 (421190) - srpen 1987

Slitiny hliníku pro dezoxidaci. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 2290 (422290) - srpen 1987

Slitiny hliníku pro dezoxidaci

32 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5328 (465328) - srpen 1987

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0102 (490102) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva

190 Kč

ČSN 49 0104 (490104) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti

125 Kč

ČSN 49 1012/změna Za (491012) - srpen 1987

Listnaté rezivo. Technické požiadavky

32 Kč

ČSN 49 6100 (496100) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.90t, Z2 7.93

295 Kč

ČSN 49 6104 (496104) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.00t

157 Kč

ČSN 49 6105 (496105) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 2.89, Z2 8.00t, Z3 6.01t, Z4 1.02t, Z5 9.02t, Z6 1.04t, Z7 7.04t

382 Kč

ČSN 49 6110 (496110) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Z2 9.98t, Z3 10.98t, Z4 6.99t, Z5 5.02t

253 Kč

ČSN 49 6117 (496117) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1506 (631506) - srpen 1987

Zkoušení pneumatik. Stanovení radiálního a axiálního házení

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0226 (770226) - srpen 1987

Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška

190 Kč

ČSN 77 0930 (770930) - srpen 1987

Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0016 (800016) - srpen 1987

Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 4712-1 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

65 Kč

ČSN 83 4712-2 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4712-3 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení

125 Kč

ČSN 83 4712-4 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení

65 Kč

ČSN 83 4713-1 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4713-2 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4713-3 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda argentometrická

65 Kč

ČSN 83 4713-4 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická

65 Kč

ČSN 83 4751-3 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda

65 Kč

ČSN 83 4751-4 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda

65 Kč

ČSN 83 4751-6 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe

125 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0276 (910276) - srpen 1987

Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru

125 Kč

ČSN 91 0277 (910277) - srpen 1987

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu

125 Kč

ČSN 91 0282 (910282) - srpen 1987

Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu

125 Kč