ČSN 83 4751-4 (834751)

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení chlóru v odpadních plynech. Je vhodná zejména pro plyny s hmotnostní koncentrací chlóru vyšší než 100 mg.m-3. Při rozborech je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4751 část 1 a 2. Podstatou normalizované metody je absorpce v odměrném roztoku arzenitanu sodného, který se pak oxiduje na arseničnan. Spotřeba arzenitanu na redukci chlóru se určí titrací nezreagovaného podílu arzenitanu odměrným roztokem jodu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 83 4751 část 4 byla schválena 10.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.8.1988.

Označení ČSN 83 4751-4 (834751)
Katalogové číslo 31821
Cena 65 Kč65
Datum schválení 10. 8. 1987
Datum účinnosti 1. 8. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963318219
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 83 4751-3 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda

ČSN 83 4751-6 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 834751-4
  • ČSN 83 47 51-4