ČSN 83 4751-6 (834751)

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení chlóru a chlorovodíku při současné přítomnosti v odpadních plynech. Při rozborech je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4751 část 1 a 2. Podstatou normalizované metody je absorpce v chlóru a chlorovodíku v roztoku arzenitanu sodného. V prvé části se stanoví obsah chlóru, který je úměrný zoxidovanému podílu arzenitanu sodného. V druhé části se stanoví celkový obsah chloridů titrací odměrným roztokem dusičnanu rtuťnatého. Obsah chlorovodíku se stanoví z rozdílu celkového obsahu chloridů a obsahu chloridů, ekvivalentních absorbovanému chlóru. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 83 4751 část 6 byla schválena 10.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.8.1988.

Označení ČSN 83 4751-6 (834751)
Katalogové číslo 31823
Cena 125 Kč125
Datum schválení 10. 8. 1987
Datum účinnosti 1. 8. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963318233
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 83 4751-3 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda

ČSN 83 4751-4 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 834751-6
  • ČSN 83 47 51-6