Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 49 6100 (496100)

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy

ICS: 79.120.10 Dřevozpracující stroje

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 2156-80. Norma se vztahuje z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konstrukci všech druhů strojů a zařízení na zpracování dřeva (dále jen stroje), určené pro provoz s mírným klimatem bez přímého vlivu slunečního záření, atmosférických srážek, větru a písku. V úvodu je dále výslovně uvedeno, že výjimky místní působnosti, týkající se jednotlivých organizací, povolují místně příslušné orgány státního odborného dozoru ( inspektoráty bezpečnosti práce). Jsou normalizovány zejména všeobecné požadavky (kap. II), požadavky na ochranná zařízení (kap. III), požadavky na brzdicí, blokovací a pojistná zařízení (kap. IV), požadavky na ovládače řízení a seřizování (kap. V), a dále (stručněji) požadavky na odsávání, na elektrická zařízení, montáž a dopravu a speciální požadavky. Mezi normalizovanými bezpečnostními jsou i hygienické požadavky: Podle čl. 13 musí konstrukce vyloučit úroveň hluku a vibrací, stanovené v příslušných normách. (Bohužel se odkazuje na ON 49 6150, ale také na vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb.) Dále podle čl. 14. se uvádí, že "konstrukce stojanu musí umožnit ustanovení stroje na protiotřesové izolátory." V kapitole o ochranných zařízeních se v čl. 23 stanovuje maximální síla při ručním zavírání a otevírání krytů hodnotou 80 N, resp. při zvedání hodnotou 60 N. Ergonomické požadavky jsou obsaženy i v další kapitole o ovládacích zařízeních. V čl. 35 až 42 se normalizuje počet, provedení, umístění apod. ovládačů. Požadavek na odsávání je normalizován obecně, spíše ustanovením, umožňujícím instalovat místní odsávání s tím, že konkrétní návrhy na řešení mají být obsaženy v konstrukční dokumentaci strojů. K normě je připojena závazná pětistránková příloha obsahující požadavky na provoz a obsluhu, a to jak všeobecně, tak pro jednotlivé typy strojů. ČSN 49 6100 byla schválena 17.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila ČSN 49 6100 z 3.8.1977.
"Změnou a)-4/1990" se s účinností od 1.6.1990 doplňují v příloze bezpečnostní ustanovení pro rámové pily, a to jako čl. 54 P - 82 P.

Označení ČSN 49 6100 (496100)
Katalogové číslo 29297
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 17. 8. 1987
Datum účinnosti 1. 7. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963292977
Změny a opravy Za 4.90t, Z2 7.93
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 49 6105 (496105)
Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 49 61 00
  • ČSN 496100
  • ČSN 49 61 00 : 1987
  • ČSN 496100:1987
  • ČSN 49 6100:1987