ČSN (normy i změny) z dubna 1986

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1005-6 (021005) - duben 1986

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.96t

222 Kč

ČSN 02 2114 (022114) - duben 1986

Čepy pro čepové řetězy

65 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1806 (031806) - duben 1986

Variátory s širokým klínovým řemenem všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9202 (109202) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9502 (109502) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Maznice. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9513 (109513) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Čističe-odlučovače vlhkosti. Metódy skúšok

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1810 (221810) - duben 1986

Protahovací nástroje. Protahovací trny ploché na drážky pro pera

65 Kč

ČSN 22 1812 (221812) - duben 1986

Protahovací nástroje. Protahovací trny ploché na dlouhé drážky pro pera

65 Kč

ČSN 22 1890 (221890) - duben 1986

Protahovací nástroje. Podložky k protahovacím trnům na drážky pro pera

65 Kč

ČSN 22 1891 (221891) - duben 1986

Protahovací nástroje. Podložky k protahovacím trnům na dlouhé drážky pro pera

65 Kč

ČSN 22 4701 (224701) - duben 1986

Brousicí nástroje. Brousicí segmenty. Technické předpisy

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1400 (251400) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Typy

125 Kč

ČSN 25 1401 (251401) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 25 1406 (251406) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometrické hlavice. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1420 (251420) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1428 (251428) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými výměnnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1451 (251451) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na plech. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1456 (251456) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na drát. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1458 (251458) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na stěny trubek. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1472 (251472) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na ozubená kola. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1473 (251473) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na výrobky s vydutým povrchem. Základní rozměry

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 8191-2-1 IEC 115-2-1 (358191) - duben 1986

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné nedrátové rezistory malého výkonu. Úroveň vyhodnocení: E

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 4100 (414100) - duben 1986

Ocel 14 100 chromová

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0546 (420546) - duben 1986

Ferovolfrám. Silikokalcium a ferobór. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický a fyzikálno-chemický rozbor

230 Kč

ČSN 42 0825 (420825) - duben 1986

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

355 Kč

ČSN 42 1211 (421211) - duben 1986

Vzorkování technického železa pro chemickou a spektrometrickou analýzu z litých vzorků

125 Kč

ČSN 42 2314 (422314) - duben 1986

Tvárná litina 42 2314 feritická

65 Kč

ČSN 42 5340 (425340) - duben 1986

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0146-6 (560146) - duben 1986

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela

65 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0213 (640213) - duben 1986

Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN 64 7003 (647003) - duben 1986

Syntetické usně. Koženky

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 5245 (735245) - duben 1986

Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti

350 Kč

ČSN 73 6105 (736105) - duben 1986

Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2232 (792232) - duben 1986

Obuvnické vrchové usně. Vrchové chromité usně z teletin. Teletinové velury

125 Kč

ČSN 79 2243 (792243) - duben 1986

Obuvnické vrchové usně. Vrchové chromité a chromitotříslené usně z hovězin. Hovězinové nubuky

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0600/změna Za (800600) - duben 1986

Stanovení čísla mědi celulózy v textilních surovinách, polotovarech a výrobcích

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 80 0601/změna Za (800601) - duben 1986

Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 80 3022/změna Za (803022) - duben 1986

Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Užitné vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.