ČSN 65 6169 (656169) Zrušená norma

Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti

ČSN 65 6169 Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3965-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňuje jeden článek, v němž je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.Norma RVHP platí pro kapalná paliva (automobilové a letecké benzíny, motorové nafty, letecké petroleje, paliva pro plynové turbíny a topné oleje), uhlovodíkové a kyslíkaté komponenty kapalných paliv a určuje kolorimetrickou metodu na stanovení měrného tepla a výpočet výhřevnosti. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. Mezi rozpouštědly, doporučovanými ke zkoušce, není žádné zvlášť nebezpečné. ČSN 65 6169 byla schválena 24.9.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 65 6169 z 16.7.1969.
"Změnou a)-7-8/1987" se s účinností od 1.9.1987 zapracovávají do normy drobné úpravy ST SEV 3965-83, schválené na 60. zasedání SKSN RVHP

Označení ČSN 65 6169 (656169)
Katalogové číslo 30103
Cena 350 Kč350
Datum schválení 29. 4. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963301037
Změny a opravy Za 8.87
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN DIN 51900-1 (656169), ČSN DIN 51900-2 (656169), ČSN DIN 51900-3 (656169)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 61 69
  • ČSN 656169
  • ČSN 65 61 69 : 1986
  • ČSN 656169:1986
  • ČSN 65 6169:1986