ČSN (normy i změny) z listopadu 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0206/změna Zb (010206) - listopad 1985

Smysl otáčení motorů a hnaných strojů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 0266 (010266) - listopad 1985

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů

570 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3110 (023110) - listopad 1985

Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní rozměry a kontrolní metody

230 Kč

ČSN 02 3179 (023179) - listopad 1985

Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní parametry, rozměry a kontrolní metody

190 Kč

09 Spalovací motory pístové

ČSN 09 0028/změna Zb (090028) - listopad 1985

Spalovací motory. Označování pořadí válců pístových spalovacích motorů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 09 5401/změna Za (095401) - listopad 1985

Pístové spalovací motory. Smysl pohybu ručních ovládacích částí pístových spalovacích motorů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9009 (119009) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti

230 Kč

ČSN 11 9228 (119228) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 11 9229 (119229) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Metody zkoušení

230 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0501 (220501) - listopad 1985

Sústružnické a kopírovacie nože s vymeniteľnými reznými doštičkami. Označovanie

190 Kč

ČSN 22 2507 (222507) - listopad 1985

Odvalovací frézy jednochodé na válcová ozubená kola s evolventním profilem s modulem od 1 do 25 mm. Technické předpisy

230 Kč

ČSN 22 4524 (224524) - listopad 1985

Brousicí kotouče. Podávací kotouče s oboustranným vybráním. Základní rozměry

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0732 (300732) - listopad 1985

Umístění ručních ovládačů, indikátorů a sdělovačů

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 9200 (349200) - listopad 1985

Armatúry trakčných vedení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0140 (420140) - listopad 1985

Pružnicové pásy se žebrem a drážkou válcované za tepla. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 0901 (420901) - listopad 1985

Oceli nízkolegované konstrukční

190 Kč

ČSN 42 0954 (420954) - listopad 1985

Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky

230 Kč

ČSN 42 1111 (421111) - listopad 1985

Chrom kovový. Metody odběru a přípravy vzorků pro chemický a fyzikálně-chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 5510-2 (425510) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče kruhové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5520-2 (425520) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče čtvercové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5522-2 (425522) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče ploché válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5530-2 (425530) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče šestihranné válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5572 (425572) - listopad 1985

Tyče průřezu UPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 3041/změna Za (643041) - listopad 1985

Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 64 7031/změna Za (647031) - listopad 1985

Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6280 (656280) - listopad 1985

Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4006 (704006) - listopad 1985

Vyměnitelné kulové zábrusy (S). Rozměry, technické požadavky, metody zkoušení a značení

125 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6350 (746350) - listopad 1985

Ocelové světlíky. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 8.01t

382 Kč