ČSN 74 6350 (746350) Zrušená norma

Ocelové světlíky. Základní ustanovení

ČSN 74 6350 Ocelové světlíky. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výrobu, kontrolu, dodávání a skladování ocelových bez tmele zasklených světlíků, určených pro použití na ocelové, betonové nebo dřevěné části střešní konstrukce. Norma neplatí pro světlíky z plastů, zasklené pásy oken umístěné v rovině střešního pláště nebo mezi dvěma různými střešními plochami a pro dýmníky. Účelem světlíků podle této normy je mj. osvětlení vnitřních prostorů podle ČSN 73 0580, izolace proti prostupu tepla podle ČSN 0540 a ČSN 73 0560 a příp. k umožnění větrání. Je normalizováno 8 druhů světlíků. V technických požadavcích jsou specifikovány jejich vlastnosti zejm. pro osvětlení, větrání, ochranu proti nepříznivým vlivům povětrnosti, ale také požadavky na čištění a požární požadavky. Dále je podrobně normalizováno provedení, vč. např. vozíku pro čištění světlíku a kontrola. V příloze jsou pokyny pro montáž. ČSN 74 6350 byla schválena 16.11.1985 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 74 6350 z r.1974.
"Změnou 1)-8/1994" se s účinností od 1.9.1994 se ve dvou článcích ruší odkaz na neplatnou ČSN 36 0035 a nahrazuje ČSN 73 0580-1 a ČSN 73 0580-4. Obdobná oprava textu se provádí i v Dodatku.

Označení ČSN 74 6350 (746350)
Katalogové číslo 31220
Cena 350 Kč350
Datum schválení 16. 11. 1985
Datum účinnosti 1. 7. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963312200
Změny a opravy Z1 8.94, Z2 8.01t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2023
a nahrazena ČSN 74 6350 (746350)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 63 50
  • ČSN 746350
  • ČSN 74 63 50 : 1985
  • ČSN 746350:1985
  • ČSN 74 6350:1985
foo