ČSN (normy i změny) z června 1983

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7791 (137791) - červen 1983

Šroubení. Šroubení trubková přivařovací s maticí se zářezy. Rozměry a provedení

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3009 (223009) - červen 1983

Závitníky pro trubkový závit válcový. Tolerance závitu

125 Kč

ČSN 22 9001 (229001) - červen 1983

Formy pro plasty. Stavebnicové rámy forem na vstřikování plastů. Obvodové rozměry rámů

32 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9004 (269004) - červen 1983

Manipulační jednotky. Názvosloví

32 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1353 (411353) - červen 1983

Ocel 11 353

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0460 (420460) - červen 1983

Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování

125 Kč

ČSN 42 0467 (420467) - červen 1983

Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory

990 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2110/změna Za (462110) - červen 1983

Cukrovka

65 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 5711 (835711) - červen 1983

Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou

190 Kč