Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 31 9813 (319813) Zrušená norma

Přehledové radiolokátory pro řízení letového provozu. Typy. Základní hodnoty a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 31 9813 (319813)
Katalogové číslo 23316
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963233161
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 2772-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na nově vyvíjené přehledové letištní radiolokační stanice a přehledové trasové radiolokační stanice systémů letového provozu při jejich autonomní práci i v sestavě automatizovaných systémů. Jsou normalizovány základní hodnoty a technické požadavky. Část 4. obsahuje bezpečnostní požadavky, které v pěti článcích zajišťují především bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a další čtyři zajišťují ochranu před vlivem vysoké teploty, před dotykem pohyblivých částí, na ochranu před následky exploze a na ochranu před vlivem akustického šumu, a to odkazem na RS 4514-74, do doby jejího nahrazení ST SEV, jehož obsah však v normě uveden není. Z normy tedy nelze zjistit, co toto normalizační doporučení obsahuje. Toto doporučení zřejmě nebylo převzato do soustavy čs. technických norem. (Uvedené články byly později stejně zrušeny - viz "změna a/".) ČSN 31 9813 byla schválena 6.12.1982 a nabyla účinnosti od 1.7.1983.
"Změnou a)-8/1983" se s účinností od 1.7.1983 mění text čl.3.4 a 3.5 a dále tab. 1 a 4 a ruší čl.4.6 až 4.9 (což jsou právě ty články, které se odvolávaly na RS 4514-74) a konečně se ruší informační příloha na str.11.
"Změnou b)-2/1985" se s účinností od 1.7.1985 provádí v normě řada drobných změn textu tabulek 2 a 4 a asi 7 článků.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 31 98 13
  • ČSN 319813
  • ČSN 31 98 13 : 1983
  • ČSN 319813:1983
  • ČSN 31 9813:1983