ICS 49.100 - Pozemní služba a zařízení údržby pro letectví a kosmonautiku

ČSN ISO 461-1 (311831) - únor 2007

Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 1: Konstrukční, výkonové a zkušební požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 461-2 (311831) - únor 2007

Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 2: Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 11 (313820) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky pro pozemní tlakové zkoušky přetlakových kabin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 45 (313825) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky pro tlakové doplňování paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 1465 (313831) - červenec 2003

Letadlo - Plnicí přípojky pro tekutý kyslík - Připojovací rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3174 (313833) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky kontrolních hydraulických systémů při pozemních měřeních - Závitový typ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 102 (316285) - listopad 1992

Letadla. Otvory pro spádové plnění

65 Kč

ČSN ISO 11241 (319119) - říjen 2000

Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9666 (319312) - říjen 2000

Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - prosinec 2020

Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

340 Kč

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-11 (319321) - říjen 2005

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

340 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

230 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

230 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - listopad 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

350 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - říjen 2020 nové vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

340 Kč

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

340 Kč

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - červen 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

340 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

340 Kč

ČSN EN 12312-5 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - září 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

440 Kč

ČSN EN 12312-7 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - leden 2019 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

340 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - říjen 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

340 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - březen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 1915-2 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1915-3 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322) - červenec 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

340 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - červenec 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč